เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงจองรายวิชาลงทะเบียนให้กับนิสิตโดยเจ้าหน้าที่15 มี.ค. 2566 8:30 น.24 มี.ค. 2566 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )17 มี.ค. 2566 8:30 น.24 มี.ค. 2566 23:59 น.
  -  ชั้นปี 417 มี.ค. 2566 8:30 น.24 มี.ค. 2566 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ17 มี.ค. 2566 8:30 น.24 มี.ค. 2566 23:59 น.
  -  ชั้นปี 320 มี.ค. 2566 8:30 น.24 มี.ค. 2566 23:59 น.
  -  ชั้นปี 221 มี.ค. 2566 8:30 น.24 มี.ค. 2566 23:59 น.
  -  ชั้นปี 122 มี.ค. 2566 8:30 น.24 มี.ค. 2566 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า25 มี.ค. 2566 0:00 น.25 มี.ค. 2566 0:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา22 เม.ย. 2566 0:00 น.22 เม.ย. 2566 0:00 น.
  -  ช่วงยื่นคำร้องขอขยายเวลาชำระเงิน เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ที่คณะที่นิสิตสังกัด22 เม.ย. 2566 0:00 น.8 พ.ค. 2566 16:30 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน22 เม.ย. 2566 0:00 น.1 พ.ค. 2566 16:30 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )22 เม.ย. 2566 8:30 น.28 เม.ย. 2566 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา22 เม.ย. 2566 8:30 น.28 เม.ย. 2566 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา22 เม.ย. 2566 8:30 น.28 เม.ย. 2566 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา22 เม.ย. 2566 8:30 น.28 เม.ย. 2566 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(ออนไลน์)22 เม.ย. 2566 8:30 น.28 เม.ย. 2566 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับเพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า30 เม.ย. 2566 0:00 น.30 เม.ย. 2566 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง2 พ.ค. 2566 0:00 น.2 พ.ค. 2566 0:00 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ3 พ.ค. 2566 0:00 น.9 พ.ค. 2566 22:30 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB3 พ.ค. 2566 0:00 น.9 พ.ค. 2566 22:30 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกร ธ.ธนชาต ธ.กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ3 พ.ค. 2566 0:00 น.9 พ.ค. 2566 22:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์3 พ.ค. 2566 0:00 น.9 พ.ค. 2566 22:30 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป10 พ.ค. 2566 0:00 น.15 มิ.ย. 2566 16:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า10 พ.ค. 2566 0:00 น.15 พ.ค. 2566 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า15 พ.ค. 2566 0:00 น.15 พ.ค. 2566 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ16 พ.ค. 2566 0:00 น.16 พ.ค. 2566 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค20 พ.ค. 2566 0:00 น.26 พ.ค. 2566 0:00 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้6 มิ.ย. 2566 0:00 น.13 มิ.ย. 2566 16:30 น.
  -  ยกเลิกรายวิชา โดยให้ลาพักการศึกษา13 มิ.ย. 2566 0:00 น.13 มิ.ย. 2566 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค19 มิ.ย. 2566 0:00 น.25 มิ.ย. 2566 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา26 มิ.ย. 2566 0:00 น.26 มิ.ย. 2566 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย7 ก.ค. 2566 0:00 น.7 ก.ค. 2566 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29