เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงจองรายวิชาลงทะเบียนให้กับนิสิตโดยเจ้าหน้าที่1 พ.ย. 2565 8:30 น.18 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )11 พ.ย. 2565 8:30 น.18 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -  ชั้นปี 411 พ.ย. 2565 8:30 น.18 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ11 พ.ย. 2565 8:30 น.18 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -  ชั้นปี 314 พ.ย. 2565 8:30 น.18 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -  ชั้นปี 215 พ.ย. 2565 8:30 น.18 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -  ชั้นปี 116 พ.ย. 2565 8:30 น.18 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า19 พ.ย. 2565 0:00 น.19 พ.ย. 2565 0:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา19 พ.ย. 2565 0:00 น.19 พ.ย. 2565 0:00 น.
  -  ช่วงยื่นคำร้องขยายเวลาชำระเงิน เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ที่คณะนิสิตสังกัดและส่งคำร้องที่กองทะเบียนฯ19 พ.ย. 2565 0:00 น.23 ธ.ค. 2565 16:00 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน19 พ.ย. 2565 0:00 น.2 ธ.ค. 2565 16:30 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )21 พ.ย. 2565 8:30 น.28 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา21 พ.ย. 2565 8:30 น.28 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา21 พ.ย. 2565 8:30 น.28 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา21 พ.ย. 2565 8:30 น.28 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(ออนไลน์)21 พ.ย. 2565 8:30 น.28 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับเพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า30 พ.ย. 2565 0:00 น.30 พ.ย. 2565 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง6 ธ.ค. 2565 0:00 น.6 ธ.ค. 2565 0:00 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ15 ธ.ค. 2565 0:00 น.22 ธ.ค. 2565 22:30 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB15 ธ.ค. 2565 0:00 น.22 ธ.ค. 2565 22:30 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกร ธ.ธนชาต ธ.กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ15 ธ.ค. 2565 0:00 น.22 ธ.ค. 2565 22:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์15 ธ.ค. 2565 0:00 น.22 ธ.ค. 2565 22:30 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป23 ธ.ค. 2565 0:00 น.24 ก.พ. 2566 16:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า23 ธ.ค. 2565 0:00 น.8 ม.ค. 2566 16:30 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้6 ม.ค. 2566 0:00 น.12 ม.ค. 2566 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า8 ม.ค. 2566 0:00 น.8 ม.ค. 2566 16:30 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ9 ม.ค. 2566 0:00 น.9 ม.ค. 2566 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค14 ม.ค. 2566 0:00 น.22 ม.ค. 2566 0:00 น.
  -  ยกเลิกรายวิชา โดยให้ลาพักการศึกษา22 ก.พ. 2566 0:00 น.22 ก.พ. 2566 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค25 มี.ค. 2566 0:00 น.2 เม.ย. 2566 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา3 เม.ย. 2566 0:00 น.3 เม.ย. 2566 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย18 เม.ย. 2566 0:00 น.18 เม.ย. 2566 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29