เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงจองรายวิชาลงทะเบียนให้กับนิสิตโดยเจ้าหน้าที่15 มี.ค. 2565 8:30 น.28 มี.ค. 2565 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )21 มี.ค. 2565 8:30 น.28 มี.ค. 2565 23:59 น.
  -  ชั้นปี 421 มี.ค. 2565 8:30 น.28 มี.ค. 2565 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ21 มี.ค. 2565 8:30 น.28 มี.ค. 2565 23:59 น.
  -  ชั้นปี 322 มี.ค. 2565 8:30 น.28 มี.ค. 2565 23:59 น.
  -  ชั้นปี 223 มี.ค. 2565 8:30 น.28 มี.ค. 2565 23:59 น.
  -  ชั้นปี 124 มี.ค. 2565 8:30 น.28 มี.ค. 2565 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า29 มี.ค. 2565 0:00 น.29 มี.ค. 2565 0:00 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )18 เม.ย. 2565 0:00 น.24 เม.ย. 2565 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา18 เม.ย. 2565 0:00 น.24 เม.ย. 2565 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา18 เม.ย. 2565 0:00 น.24 เม.ย. 2565 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา18 เม.ย. 2565 0:00 น.24 เม.ย. 2565 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(ออนไลน์)18 เม.ย. 2565 0:00 น.24 เม.ย. 2565 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา18 เม.ย. 2565 0:00 น.18 เม.ย. 2565 0:00 น.
  -  ช่วงยื่นคำร้องขอขยายเวลาชำระเงิน เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ที่คณะที่นิสิตสังกัด18 เม.ย. 2565 0:00 น.6 พ.ค. 2565 16:00 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน18 เม.ย. 2565 0:00 น.26 เม.ย. 2565 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง26 เม.ย. 2565 0:00 น.26 เม.ย. 2565 0:00 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับเพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า26 เม.ย. 2565 0:00 น.26 เม.ย. 2565 0:00 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ28 เม.ย. 2565 0:00 น.6 พ.ค. 2565 22:30 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB28 เม.ย. 2565 0:00 น.6 พ.ค. 2565 22:30 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกร ธ.ธนชาต ธ.กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ28 เม.ย. 2565 0:00 น.6 พ.ค. 2565 22:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์28 เม.ย. 2565 0:00 น.6 พ.ค. 2565 22:30 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป7 พ.ค. 2565 0:00 น.1 มิ.ย. 2565 16:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า7 พ.ค. 2565 0:00 น.9 มิ.ย. 2565 16:30 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค16 พ.ค. 2565 0:00 น.22 พ.ค. 2565 0:00 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้30 พ.ค. 2565 0:00 น.6 มิ.ย. 2565 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า9 มิ.ย. 2565 0:00 น.9 มิ.ย. 2565 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ10 มิ.ย. 2565 0:00 น.10 มิ.ย. 2565 0:00 น.
  -  ยกเลิกรายวิชา โดยให้ลาพักการศึกษา10 มิ.ย. 2565 0:00 น.10 มิ.ย. 2565 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค13 มิ.ย. 2565 0:00 น.19 มิ.ย. 2565 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา20 มิ.ย. 2565 0:00 น.20 มิ.ย. 2565 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย4 ก.ค. 2565 0:00 น.4 ก.ค. 2565 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29