เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงจองรายวิชาลงทะเบียนให้กับนิสิตโดยเจ้าหน้าที่12 ต.ค. 2564 8:30 น.2 พ.ย. 2564 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )18 ต.ค. 2564 8:30 น.2 พ.ย. 2564 23:59 น.
  -  ชั้นปี 418 ต.ค. 2564 8:30 น.2 พ.ย. 2564 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ18 ต.ค. 2564 8:30 น.2 พ.ย. 2564 23:59 น.
  -  ชั้นปี 319 ต.ค. 2564 8:30 น.2 พ.ย. 2564 23:59 น.
  -  ชั้นปี 220 ต.ค. 2564 8:30 น.2 พ.ย. 2564 23:59 น.
  -  ชั้นปี 121 ต.ค. 2564 8:30 น.2 พ.ย. 2564 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า3 พ.ย. 2564 0:00 น.3 พ.ย. 2564 0:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา27 พ.ย. 2564 0:00 น.27 พ.ย. 2564 0:00 น.
  -  ช่วงยื่นคำร้องขอขยายเวลาชำระเงิน เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ที่คณะที่นิสิตสังกัด27 พ.ย. 2564 0:00 น.30 ธ.ค. 2564 23:00 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน27 พ.ย. 2564 0:00 น.13 ธ.ค. 2564 16:30 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )29 พ.ย. 2564 8:30 น.7 ธ.ค. 2564 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา29 พ.ย. 2564 8:30 น.7 ธ.ค. 2564 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา29 พ.ย. 2564 8:30 น.7 ธ.ค. 2564 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา29 พ.ย. 2564 8:30 น.7 ธ.ค. 2564 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(ออนไลน์)29 พ.ย. 2564 8:30 น.7 ธ.ค. 2564 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับเพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า9 ธ.ค. 2564 0:00 น.9 ธ.ค. 2564 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง13 ธ.ค. 2564 0:00 น.13 ธ.ค. 2564 0:00 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้13 ม.ค. 2565 0:00 น.20 ม.ค. 2565 16:30 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ27 ม.ค. 2565 0:00 น.2 ก.พ. 2565 22:30 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB27 ม.ค. 2565 0:00 น.2 ก.พ. 2565 23:59 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกร ธ.ธนชาต ธ.กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ27 ม.ค. 2565 0:00 น.2 ก.พ. 2565 22:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์27 ม.ค. 2565 0:00 น.2 ก.พ. 2565 22:30 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป3 ก.พ. 2565 0:00 น.21 มี.ค. 2565 16:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า3 ก.พ. 2565 0:00 น.15 ก.พ. 2565 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค5 ก.พ. 2565 0:00 น.13 ก.พ. 2565 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า15 ก.พ. 2565 0:00 น.15 ก.พ. 2565 16:30 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ17 ก.พ. 2565 0:00 น.17 ก.พ. 2565 0:00 น.
  -  ยกเลิกรายวิชา โดยให้ลาพักการศึกษา4 มี.ค. 2565 0:00 น.4 มี.ค. 2565 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค2 เม.ย. 2565 0:00 น.10 เม.ย. 2565 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา11 เม.ย. 2565 0:00 น.11 เม.ย. 2565 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย27 เม.ย. 2565 0:00 น.27 เม.ย. 2565 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29