เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงจองรายวิชาลงทะเบียนให้กับนิสิตโดยเจ้าหน้าที่1 มี.ค. 2564 8:30 น.12 มี.ค. 2564 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )5 มี.ค. 2564 8:30 น.12 มี.ค. 2564 23:59 น.
  -  ชั้นปี 45 มี.ค. 2564 8:30 น.12 มี.ค. 2564 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ5 มี.ค. 2564 8:30 น.12 มี.ค. 2564 23:59 น.
  -  ชั้นปี 38 มี.ค. 2564 8:30 น.12 มี.ค. 2564 23:59 น.
  -  ชั้นปี 29 มี.ค. 2564 8:30 น.12 มี.ค. 2564 23:59 น.
  -  ชั้นปี 110 มี.ค. 2564 8:30 น.12 มี.ค. 2564 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า13 มี.ค. 2564 0:00 น.13 มี.ค. 2564 0:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(ออนไลน์)3 เม.ย. 2564 0:00 น.9 เม.ย. 2564 23:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา3 เม.ย. 2564 0:00 น.3 เม.ย. 2564 0:00 น.
  -  ช่วงยื่นคำร้องขอขยายเวลาชำระเงิน เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ที่คณะที่นิสิตสังกัด3 เม.ย. 2564 0:00 น.23 เม.ย. 2564 16:00 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน3 เม.ย. 2564 0:00 น.11 เม.ย. 2564 16:30 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )3 เม.ย. 2564 8:30 น.9 เม.ย. 2564 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา3 เม.ย. 2564 8:30 น.9 เม.ย. 2564 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา3 เม.ย. 2564 8:30 น.9 เม.ย. 2564 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา3 เม.ย. 2564 8:30 น.9 เม.ย. 2564 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง11 เม.ย. 2564 0:00 น.11 เม.ย. 2564 0:00 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับเพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า11 เม.ย. 2564 0:00 น.11 เม.ย. 2564 0:00 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป24 เม.ย. 2564 0:00 น.31 พ.ค. 2564 16:30 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค1 พ.ค. 2564 0:00 น.7 พ.ค. 2564 0:00 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้11 พ.ค. 2564 0:00 น.17 พ.ค. 2564 16:30 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ24 พ.ค. 2564 0:00 น.31 พ.ค. 2564 22:00 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB24 พ.ค. 2564 0:00 น.31 พ.ค. 2564 23:59 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกร ธ.ธนชาต ธ.กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ24 พ.ค. 2564 0:00 น.31 พ.ค. 2564 22:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์24 พ.ค. 2564 0:00 น.31 พ.ค. 2564 22:00 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า1 มิ.ย. 2564 0:00 น.1 มิ.ย. 2564 16:30 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ1 มิ.ย. 2564 0:00 น.1 มิ.ย. 2564 0:00 น.
  -  ยกเลิกรายวิชา โดยให้ลาพักการศึกษา1 มิ.ย. 2564 0:00 น.1 มิ.ย. 2564 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค5 มิ.ย. 2564 0:00 น.11 มิ.ย. 2564 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา12 มิ.ย. 2564 0:00 น.12 มิ.ย. 2564 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย24 มิ.ย. 2564 0:00 น.24 มิ.ย. 2564 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29