เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงจองรายวิชาลงทะเบียนให้กับนิสิตโดยเจ้าหน้าที่12 ต.ค. 2563 8:30 น.22 ต.ค. 2563 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )16 ต.ค. 2563 8:30 น.22 ต.ค. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 416 ต.ค. 2563 8:30 น.22 ต.ค. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ16 ต.ค. 2563 8:30 น.22 ต.ค. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 319 ต.ค. 2563 8:30 น.22 ต.ค. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 220 ต.ค. 2563 8:30 น.22 ต.ค. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 121 ต.ค. 2563 8:30 น.22 ต.ค. 2563 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า24 ต.ค. 2563 0:00 น.24 ต.ค. 2563 0:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา21 พ.ย. 2563 0:00 น.21 พ.ย. 2563 0:00 น.
  -  ช่วงยื่นคำร้องขอขยายเวลาชำระเงิน เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ที่คณะที่นิสิตสังกัด21 พ.ย. 2563 0:00 น.29 ธ.ค. 2563 16:00 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน21 พ.ย. 2563 0:00 น.8 ธ.ค. 2563 16:30 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )23 พ.ย. 2563 8:30 น.30 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา23 พ.ย. 2563 8:30 น.30 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา23 พ.ย. 2563 8:30 น.30 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา23 พ.ย. 2563 8:30 น.30 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(ออนไลน์)23 พ.ย. 2563 8:30 น.30 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับเพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า2 ธ.ค. 2563 0:00 น.2 ธ.ค. 2563 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง4 ธ.ค. 2563 0:00 น.4 ธ.ค. 2563 0:00 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB22 ธ.ค. 2563 0:00 น.29 ธ.ค. 2563 23:59 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ24 ธ.ค. 2563 0:00 น.29 ธ.ค. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกร ธ.ธนชาต ธ.กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ24 ธ.ค. 2563 0:00 น.29 ธ.ค. 2563 23:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์24 ธ.ค. 2563 0:00 น.29 ธ.ค. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป30 ธ.ค. 2563 0:00 น.28 ก.พ. 2564 16:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า30 ธ.ค. 2563 0:00 น.11 ม.ค. 2564 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า11 ม.ค. 2564 0:00 น.11 ม.ค. 2564 16:30 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้11 ม.ค. 2564 0:00 น.18 ม.ค. 2564 16:30 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ12 ม.ค. 2564 0:00 น.12 ม.ค. 2564 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค16 ม.ค. 2564 0:00 น.24 ม.ค. 2564 0:00 น.
  -  ยกเลิกรายวิชา โดยให้ลาพักการศึกษา26 ก.พ. 2564 0:00 น.26 ก.พ. 2564 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค13 มี.ค. 2564 0:00 น.21 มี.ค. 2564 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา22 มี.ค. 2564 0:00 น.22 มี.ค. 2564 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย2 เม.ย. 2564 0:00 น.2 เม.ย. 2564 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29