เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงจองรายวิชาลงทะเบียนให้กับนิสิตโดยเจ้าหน้าที่30 ต.ค. 2562 8:30 น.8 พ.ย. 2562 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )4 พ.ย. 2562 8:30 น.8 พ.ย. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 44 พ.ย. 2562 8:30 น.8 พ.ย. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ4 พ.ย. 2562 8:30 น.8 พ.ย. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 35 พ.ย. 2562 8:30 น.8 พ.ย. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 26 พ.ย. 2562 8:30 น.8 พ.ย. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 17 พ.ย. 2562 8:30 น.8 พ.ย. 2562 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า9 พ.ย. 2562 0:00 น.9 พ.ย. 2562 0:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา30 พ.ย. 2562 0:00 น.30 พ.ย. 2562 0:00 น.
  -  ช่วงยื่นคำร้องขอขยายเวลาชำระเงิน เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ที่คณะที่นิสิตสังกัด30 พ.ย. 2562 0:00 น.27 ธ.ค. 2562 16:00 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน30 พ.ย. 2562 0:00 น.16 ธ.ค. 2562 16:30 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )2 ธ.ค. 2562 8:30 น.9 ธ.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา2 ธ.ค. 2562 8:30 น.9 ธ.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา2 ธ.ค. 2562 8:30 น.9 ธ.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา2 ธ.ค. 2562 8:30 น.9 ธ.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(ออนไลน์)2 ธ.ค. 2562 8:30 น.9 ธ.ค. 2562 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับเพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า11 ธ.ค. 2562 0:00 น.11 ธ.ค. 2562 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง13 ธ.ค. 2562 0:00 น.13 ธ.ค. 2562 0:00 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB19 ธ.ค. 2562 0:00 น.27 ธ.ค. 2562 23:59 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ23 ธ.ค. 2562 0:00 น.27 ธ.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกร ธ.ธนชาต ธ.กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ23 ธ.ค. 2562 0:00 น.27 ธ.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์23 ธ.ค. 2562 0:00 น.27 ธ.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป28 ธ.ค. 2562 0:00 น.8 มี.ค. 2563 16:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า28 ธ.ค. 2562 0:00 น.13 ม.ค. 2563 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า13 ม.ค. 2563 0:00 น.13 ม.ค. 2563 16:30 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ14 ม.ค. 2563 0:00 น.14 ม.ค. 2563 0:00 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้20 ม.ค. 2563 0:00 น.24 ม.ค. 2563 16:30 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค25 ม.ค. 2563 0:00 น.2 ก.พ. 2563 0:00 น.
  -  ยกเลิกรายวิชา โดยให้ลาพักการศึกษา6 มี.ค. 2563 0:00 น.6 มี.ค. 2563 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค21 มี.ค. 2563 0:00 น.29 มี.ค. 2563 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา30 มี.ค. 2563 0:00 น.30 มี.ค. 2563 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย20 เม.ย. 2563 0:00 น.20 เม.ย. 2563 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29