เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงจองรายวิชาลงทะเบียนให้กับนิสิตโดยเจ้าหน้าที่22 มิ.ย. 2563 8:30 น.3 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )29 มิ.ย. 2563 8:30 น.3 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 429 มิ.ย. 2563 8:30 น.3 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ29 มิ.ย. 2563 8:30 น.3 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 330 มิ.ย. 2563 8:30 น.3 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 11 ก.ค. 2563 8:30 น.3 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 21 ก.ค. 2563 8:30 น.3 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า4 ก.ค. 2563 0:00 น.4 ก.ค. 2563 0:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา4 ก.ค. 2563 0:00 น.4 ก.ค. 2563 0:00 น.
  -  ช่วงยื่นคำร้องขอขยายเวลาชำระเงิน เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ที่คณะที่นิสิตสังกัด4 ก.ค. 2563 0:00 น.7 ส.ค. 2563 16:00 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน4 ก.ค. 2563 0:00 น.19 ก.ค. 2563 16:30 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )9 ก.ค. 2563 8:30 น.15 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา9 ก.ค. 2563 8:30 น.15 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา9 ก.ค. 2563 8:30 น.15 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา9 ก.ค. 2563 8:30 น.15 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(ออนไลน์)9 ก.ค. 2563 8:30 น.15 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับเพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า17 ก.ค. 2563 0:00 น.17 ก.ค. 2563 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง20 ก.ค. 2563 0:00 น.20 ก.ค. 2563 0:00 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ24 ก.ค. 2563 0:00 น.31 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB24 ก.ค. 2563 0:00 น.31 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกร ธ.ธนชาต ธ.กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ24 ก.ค. 2563 0:00 น.31 ก.ค. 2563 23:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์24 ก.ค. 2563 0:00 น.31 ก.ค. 2563 23:00 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป1 ส.ค. 2563 0:00 น.19 ต.ค. 2563 16:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า8 ส.ค. 2563 0:00 น.19 ส.ค. 2563 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า19 ส.ค. 2563 0:00 น.19 ส.ค. 2563 16:30 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ20 ส.ค. 2563 0:00 น.20 ส.ค. 2563 0:00 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้24 ส.ค. 2563 0:00 น.30 ส.ค. 2563 16:30 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค5 ก.ย. 2563 0:00 น.13 ก.ย. 2563 0:00 น.
  -  ยกเลิกรายวิชา โดยให้ลาพักการศึกษา16 ต.ค. 2563 0:00 น.16 ต.ค. 2563 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค31 ต.ค. 2563 0:00 น.8 พ.ย. 2563 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา9 พ.ย. 2563 0:00 น.9 พ.ย. 2563 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย20 พ.ย. 2563 0:00 น.20 พ.ย. 2563 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29