เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงจองรายวิชาลงทะเบียนให้กับนิสิตโดยเจ้าหน้าที่20 ก.ค. 2561 8:30 น.3 ส.ค. 2561 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )26 ก.ค. 2561 8:30 น.3 ส.ค. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 426 ก.ค. 2561 8:30 น.3 ส.ค. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ26 ก.ค. 2561 8:30 น.3 ส.ค. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 331 ก.ค. 2561 8:30 น.3 ส.ค. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 21 ส.ค. 2561 8:30 น.3 ส.ค. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 12 ส.ค. 2561 8:30 น.3 ส.ค. 2561 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า4 ส.ค. 2561 0:00 น.4 ส.ค. 2561 0:00 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน4 ส.ค. 2561 0:00 น.20 ส.ค. 2561 16:30 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา6 ส.ค. 2561 0:00 น.6 ส.ค. 2561 0:00 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )6 ส.ค. 2561 8:30 น.15 ส.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา6 ส.ค. 2561 8:30 น.15 ส.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา6 ส.ค. 2561 8:30 น.15 ส.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา6 ส.ค. 2561 8:30 น.15 ส.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(ออนไลน์)6 ส.ค. 2561 8:30 น.15 ส.ค. 2561 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง20 ส.ค. 2561 0:00 น.20 ส.ค. 2561 0:00 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB24 ส.ค. 2561 0:00 น.31 ส.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป27 ส.ค. 2561 0:00 น.19 พ.ย. 2561 16:30 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ27 ส.ค. 2561 0:00 น.31 ส.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกร ธ.ธนชาต ธ.กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ27 ส.ค. 2561 0:00 น.31 ส.ค. 2561 23:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์27 ส.ค. 2561 0:00 น.31 ส.ค. 2561 23:59 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า1 ก.ย. 2561 0:00 น.10 ก.ย. 2561 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า10 ก.ย. 2561 0:00 น.10 ก.ย. 2561 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ11 ก.ย. 2561 0:00 น.11 ก.ย. 2561 0:00 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้17 ก.ย. 2561 0:00 น.24 ก.ย. 2561 16:30 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค29 ก.ย. 2561 0:00 น.7 ต.ค. 2561 0:00 น.
  -  ยกเลิกรายวิชา โดยให้ลาพักการศึกษา16 พ.ย. 2561 0:00 น.16 พ.ย. 2561 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค1 ธ.ค. 2561 0:00 น.11 ธ.ค. 2561 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา12 ธ.ค. 2561 0:00 น.12 ธ.ค. 2561 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย24 ธ.ค. 2561 0:00 น.24 ธ.ค. 2561 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29