เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงจองรายวิชาลงทะเบียนให้กับนิสิตโดยเจ้าหน้าที่20 พ.ย. 2561 8:30 น.30 พ.ย. 2561 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )26 พ.ย. 2561 8:30 น.30 พ.ย. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 426 พ.ย. 2561 8:30 น.30 พ.ย. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ26 พ.ย. 2561 8:30 น.30 พ.ย. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 327 พ.ย. 2561 8:30 น.30 พ.ย. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 228 พ.ย. 2561 8:30 น.30 พ.ย. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 129 พ.ย. 2561 8:30 น.30 พ.ย. 2561 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า1 ธ.ค. 2561 0:00 น.1 ธ.ค. 2561 0:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา5 ม.ค. 2562 0:00 น.5 ม.ค. 2562 0:00 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน5 ม.ค. 2562 0:00 น.13 ม.ค. 2562 16:30 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )7 ม.ค. 2562 8:30 น.14 ม.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา7 ม.ค. 2562 8:30 น.14 ม.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา7 ม.ค. 2562 8:30 น.14 ม.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา7 ม.ค. 2562 8:30 น.14 ม.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(ออนไลน์)7 ม.ค. 2562 8:30 น.14 ม.ค. 2562 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง18 ม.ค. 2562 0:00 น.18 ม.ค. 2562 0:00 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB24 ม.ค. 2562 0:00 น.1 ก.พ. 2562 23:59 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ28 ม.ค. 2562 0:00 น.1 ก.พ. 2562 23:00 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกร ธ.ธนชาต ธ.กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ28 ม.ค. 2562 0:00 น.1 ก.พ. 2562 23:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์28 ม.ค. 2562 0:00 น.1 ก.พ. 2562 23:00 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป2 ก.พ. 2562 0:00 น.21 เม.ย. 2562 16:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า2 ก.พ. 2562 0:00 น.2 ก.พ. 2562 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า10 ก.พ. 2562 0:00 น.10 ก.พ. 2562 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ11 ก.พ. 2562 0:00 น.11 ก.พ. 2562 0:00 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้18 ก.พ. 2562 0:00 น.24 ก.พ. 2562 16:30 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค2 มี.ค. 2562 0:00 น.10 มี.ค. 2562 0:00 น.
  -  ยกเลิกรายวิชา โดยให้ลาพักการศึกษา19 เม.ย. 2562 0:00 น.19 เม.ย. 2562 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค4 พ.ค. 2562 0:00 น.13 พ.ค. 2562 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา14 พ.ค. 2562 0:00 น.14 พ.ค. 2562 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย24 พ.ค. 2562 0:00 น.24 พ.ค. 2562 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29