เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงจองรายวิชาลงทะเบียนให้กับนิสิตโดยเจ้าหน้าที่17 เม.ย. 2561 8:30 น.29 เม.ย. 2561 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )23 เม.ย. 2561 8:30 น.29 เม.ย. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 423 เม.ย. 2561 8:30 น.29 เม.ย. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ23 เม.ย. 2561 8:30 น.29 เม.ย. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 324 เม.ย. 2561 8:30 น.29 เม.ย. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 225 เม.ย. 2561 8:30 น.29 เม.ย. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 126 เม.ย. 2561 8:30 น.29 เม.ย. 2561 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า30 เม.ย. 2561 0:00 น.30 เม.ย. 2561 0:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา26 พ.ค. 2561 0:00 น.26 พ.ค. 2561 0:00 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )26 พ.ค. 2561 8:30 น.2 มิ.ย. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา26 พ.ค. 2561 8:30 น.2 มิ.ย. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา26 พ.ค. 2561 8:30 น.2 มิ.ย. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา26 พ.ค. 2561 8:30 น.2 มิ.ย. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(ออนไลน์)26 พ.ค. 2561 8:30 น.2 มิ.ย. 2561 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง8 มิ.ย. 2561 0:00 น.8 มิ.ย. 2561 0:00 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB15 มิ.ย. 2561 0:00 น.22 มิ.ย. 2561 23:00 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ18 มิ.ย. 2561 0:00 น.22 มิ.ย. 2561 23:00 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือที่เคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรหรือ ธ.ธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ18 มิ.ย. 2561 0:00 น.22 มิ.ย. 2561 23:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์18 มิ.ย. 2561 0:00 น.22 มิ.ย. 2561 23:00 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า23 มิ.ย. 2561 0:00 น.24 มิ.ย. 2561 16:30 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค23 มิ.ย. 2561 0:00 น.29 มิ.ย. 2561 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า24 มิ.ย. 2561 0:00 น.24 มิ.ย. 2561 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และยกเลิกรายวิชาทั้งหมดของนิสิตที่ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน25 มิ.ย. 2561 0:00 น.25 มิ.ย. 2561 0:00 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป26 มิ.ย. 2561 0:00 น.10 ก.ค. 2561 16:30 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ3 ก.ค. 2561 0:00 น.3 ก.ค. 2561 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค21 ก.ค. 2561 0:00 น.27 ก.ค. 2561 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา28 ก.ค. 2561 0:00 น.28 ก.ค. 2561 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย8 ส.ค. 2561 0:00 น.8 ส.ค. 2561 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29