เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงจองรายวิชาลงทะเบียนให้กับนิสิตโดยเจ้าหน้าที่21 พ.ย. 2560 8:30 น.1 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )27 พ.ย. 2560 8:30 น.1 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปี 427 พ.ย. 2560 8:30 น.1 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ27 พ.ย. 2560 8:30 น.1 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปี 328 พ.ย. 2560 8:30 น.1 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปี 229 พ.ย. 2560 8:30 น.1 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปี 130 พ.ย. 2560 8:30 น.1 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า2 ธ.ค. 2560 0:00 น.2 ธ.ค. 2560 0:00 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน6 ม.ค. 2561 0:00 น.14 ม.ค. 2561 16:30 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา8 ม.ค. 2561 0:00 น.8 ม.ค. 2561 0:00 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )8 ม.ค. 2561 8:30 น.15 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา8 ม.ค. 2561 8:30 น.15 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา8 ม.ค. 2561 8:30 น.15 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา8 ม.ค. 2561 8:30 น.15 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(ออนไลน์)8 ม.ค. 2561 8:30 น.15 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง19 ม.ค. 2561 0:00 น.19 ม.ค. 2561 0:00 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB25 ม.ค. 2561 0:00 น.2 ก.พ. 2561 23:59 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ29 ม.ค. 2561 0:00 น.2 ก.พ. 2561 23:00 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือที่เคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรหรือ ธ.ธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ29 ม.ค. 2561 0:00 น.2 ก.พ. 2561 23:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์29 ม.ค. 2561 0:00 น.2 ก.พ. 2561 23:00 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า3 ก.พ. 2561 0:00 น.3 ก.พ. 2561 0:00 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป11 ก.พ. 2561 0:00 น.22 เม.ย. 2561 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า11 ก.พ. 2561 0:00 น.11 ก.พ. 2561 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และยกเลิกรายวิชาทั้งหมดของนิสิตที่ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน12 ก.พ. 2561 0:00 น.18 ก.พ. 2561 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ19 ก.พ. 2561 0:00 น.19 ก.พ. 2561 0:00 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้19 ก.พ. 2561 0:00 น.25 ก.พ. 2561 16:30 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค3 มี.ค. 2561 0:00 น.11 มี.ค. 2561 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค12 พ.ค. 2561 0:00 น.21 พ.ค. 2561 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา22 พ.ค. 2561 0:00 น.22 พ.ค. 2561 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย4 มิ.ย. 2561 0:00 น.4 มิ.ย. 2561 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29