ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )18 มิ.ย. 2564 8:30 น.25 มิ.ย. 2564 23:59 น.
  -  ชั้นปี 418 มิ.ย. 2564 8:30 น.25 มิ.ย. 2564 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ18 มิ.ย. 2564 8:30 น.25 มิ.ย. 2564 23:59 น.
  -  ชั้นปี 321 มิ.ย. 2564 8:30 น.25 มิ.ย. 2564 23:59 น.
  -  ชั้นปี 222 มิ.ย. 2564 8:30 น.25 มิ.ย. 2564 23:59 น.
  -  ชั้นปี 123 มิ.ย. 2564 8:30 น.25 มิ.ย. 2564 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า26 มิ.ย. 2564 0:00 น.26 มิ.ย. 2564 0:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา26 มิ.ย. 2564 0:00 น.26 มิ.ย. 2564 0:00 น.
  -  ช่วงยื่นคำร้องขอขยายเวลาชำระเงิน เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ที่คณะที่นิสิตสังกัด26 มิ.ย. 2564 0:00 น.7 ส.ค. 2564 16:00 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน26 มิ.ย. 2564 0:00 น.12 ก.ค. 2564 16:30 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )28 มิ.ย. 2564 8:30 น.5 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา28 มิ.ย. 2564 8:30 น.5 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา28 มิ.ย. 2564 8:30 น.5 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา28 มิ.ย. 2564 8:30 น.5 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(ออนไลน์)28 มิ.ย. 2564 8:30 น.5 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับเพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า7 ก.ค. 2564 0:00 น.7 ก.ค. 2564 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง12 ก.ค. 2564 0:00 น.12 ก.ค. 2564 0:00 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้16 ส.ค. 2564 0:00 น.23 ส.ค. 2564 16:30 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป19 ส.ค. 2564 0:00 น.15 ต.ค. 2564 16:30 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ23 ส.ค. 2564 0:00 น.30 ส.ค. 2564 22:30 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB23 ส.ค. 2564 0:00 น.30 ส.ค. 2564 22:30 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกร ธ.ธนชาต ธ.กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ23 ส.ค. 2564 0:00 น.30 ส.ค. 2564 22:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์23 ส.ค. 2564 0:00 น.30 ส.ค. 2564 22:30 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค28 ส.ค. 2564 0:00 น.5 ก.ย. 2564 0:00 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า31 ส.ค. 2564 0:00 น.6 ก.ย. 2564 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า6 ก.ย. 2564 0:00 น.6 ก.ย. 2564 16:30 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ7 ก.ย. 2564 0:00 น.7 ก.ย. 2564 0:00 น.
  -  ยกเลิกรายวิชา โดยให้ลาพักการศึกษา12 ต.ค. 2564 0:00 น.12 ต.ค. 2564 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค27 ต.ค. 2564 0:00 น.7 พ.ย. 2564 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา8 พ.ย. 2564 0:00 น.8 พ.ย. 2564 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย19 พ.ย. 2564 0:00 น.19 พ.ย. 2564 0:00 น.