เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงจองรายวิชาลงทะเบียนให้กับนิสิตโดยเจ้าหน้าที่9 ต.ค. 2566 8:30 น.24 ต.ค. 2566 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )16 ต.ค. 2566 8:30 น.24 ต.ค. 2566 23:59 น.
  -  ชั้นปี 416 ต.ค. 2566 8:30 น.24 ต.ค. 2566 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ16 ต.ค. 2566 8:30 น.24 ต.ค. 2566 23:59 น.
  -  ชั้นปี 317 ต.ค. 2566 8:30 น.24 ต.ค. 2566 23:59 น.
  -  ชั้นปี 218 ต.ค. 2566 8:30 น.24 ต.ค. 2566 23:59 น.
  -  ชั้นปี 119 ต.ค. 2566 8:30 น.24 ต.ค. 2566 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า25 ต.ค. 2566 0:00 น.25 ต.ค. 2566 0:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา25 พ.ย. 2566 0:00 น.25 พ.ย. 2566 0:00 น.
  -  ช่วงยื่นคำร้องขยายเวลาชำระเงิน เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ที่คณะนิสิตสังกัดและส่งคำร้องที่กองทะเบียนฯ25 พ.ย. 2566 0:00 น.26 ธ.ค. 2566 16:30 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน25 พ.ย. 2566 0:00 น.8 ธ.ค. 2566 16:30 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )27 พ.ย. 2566 8:30 น.4 ธ.ค. 2566 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา27 พ.ย. 2566 8:30 น.4 ธ.ค. 2566 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา27 พ.ย. 2566 8:30 น.4 ธ.ค. 2566 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา27 พ.ย. 2566 8:30 น.4 ธ.ค. 2566 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(ออนไลน์)27 พ.ย. 2566 8:30 น.4 ธ.ค. 2566 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับเพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า6 ธ.ค. 2566 0:00 น.6 ธ.ค. 2566 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง8 ธ.ค. 2566 0:00 น.8 ธ.ค. 2566 0:00 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ19 ธ.ค. 2566 0:00 น.26 ธ.ค. 2566 22:30 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB19 ธ.ค. 2566 0:00 น.26 ธ.ค. 2566 23:59 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกร ธ.ธนชาต ธ.กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ19 ธ.ค. 2566 0:00 น.26 ธ.ค. 2566 22:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์19 ธ.ค. 2566 0:00 น.26 ธ.ค. 2566 22:30 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป27 ธ.ค. 2566 0:00 น.29 ก.พ. 2567 16:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า27 ธ.ค. 2566 0:00 น.16 ม.ค. 2567 16:30 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้15 ม.ค. 2567 0:00 น.18 ม.ค. 2567 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า16 ม.ค. 2567 0:00 น.16 ม.ค. 2567 16:30 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ17 ม.ค. 2567 0:00 น.17 ม.ค. 2567 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค20 ม.ค. 2567 0:00 น.28 ม.ค. 2567 0:00 น.
  -  ยกเลิกรายวิชา โดยให้ลาพักการศึกษา27 ก.พ. 2567 0:00 น.27 ก.พ. 2567 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค23 มี.ค. 2567 0:00 น.31 มี.ค. 2567 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา1 เม.ย. 2567 0:00 น.1 เม.ย. 2567 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย12 เม.ย. 2567 0:00 น.12 เม.ย. 2567 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29