เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงจองรายวิชาลงทะเบียนให้กับนิสิตโดยเจ้าหน้าที่8 มี.ค. 2567 8:30 น.22 มี.ค. 2567 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )15 มี.ค. 2567 8:30 น.22 มี.ค. 2567 23:59 น.
  -  ชั้นปี 415 มี.ค. 2567 8:30 น.22 มี.ค. 2567 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ15 มี.ค. 2567 8:30 น.22 มี.ค. 2567 23:59 น.
  -  ชั้นปี 316 มี.ค. 2567 8:30 น.22 มี.ค. 2567 23:59 น.
  -  ชั้นปี 217 มี.ค. 2567 8:30 น.22 มี.ค. 2567 23:59 น.
  -  ชั้นปี 118 มี.ค. 2567 8:30 น.22 มี.ค. 2567 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า23 มี.ค. 2567 0:00 น.23 มี.ค. 2567 0:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา20 เม.ย. 2567 0:00 น.20 เม.ย. 2567 0:00 น.
  -  ช่วงยื่นคำร้องขยายเวลาชำระเงิน เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ที่คณะนิสิตสังกัดและส่งคำร้องที่กองทะเบียนฯ20 เม.ย. 2567 0:00 น.10 พ.ค. 2567 16:30 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน20 เม.ย. 2567 0:00 น.29 เม.ย. 2567 16:30 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )20 เม.ย. 2567 8:30 น.26 เม.ย. 2567 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา20 เม.ย. 2567 8:30 น.26 เม.ย. 2567 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา20 เม.ย. 2567 8:30 น.26 เม.ย. 2567 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา20 เม.ย. 2567 8:30 น.26 เม.ย. 2567 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(ออนไลน์)20 เม.ย. 2567 8:30 น.26 เม.ย. 2567 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับเพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า28 เม.ย. 2567 0:00 น.28 เม.ย. 2567 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง30 เม.ย. 2567 0:00 น.30 เม.ย. 2567 0:00 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ2 พ.ค. 2567 0:00 น.9 พ.ค. 2567 22:30 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB2 พ.ค. 2567 0:00 น.9 พ.ค. 2567 23:59 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกร ธ.ธนชาต ธ.กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ2 พ.ค. 2567 0:00 น.9 พ.ค. 2567 22:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์2 พ.ค. 2567 0:00 น.9 พ.ค. 2567 22:30 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป10 พ.ค. 2567 0:00 น.14 มิ.ย. 2567 16:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า10 พ.ค. 2567 0:00 น.20 พ.ค. 2567 22:00 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค18 พ.ค. 2567 0:00 น.24 พ.ค. 2567 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า20 พ.ค. 2567 0:00 น.20 พ.ค. 2567 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ21 พ.ค. 2567 0:00 น.21 พ.ค. 2567 0:00 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้6 มิ.ย. 2567 0:00 น.13 มิ.ย. 2567 16:30 น.
  -  ยกเลิกรายวิชา โดยให้ลาพักการศึกษา12 มิ.ย. 2567 0:00 น.12 มิ.ย. 2567 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค17 มิ.ย. 2567 0:00 น.23 มิ.ย. 2567 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา24 มิ.ย. 2567 0:00 น.24 มิ.ย. 2567 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย5 ก.ค. 2567 0:00 น.5 ก.ค. 2567 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29