เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
 เธญเธฒเธˆเธฒเธฃเธขเนŒ เธจเธฃเธตเธซเธ—เธฑเธข เน€เธงเธฅเธฅเนŒเธชปีการศึกษา2560  / 1 2 ฤดูร้อน 
 
Day/Time

 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์ 245313
(3) 1, QS2-322
QS2
  245313
(3) 201, HU-SO 402
HU-SO
อังคาร  245108
(2) 1, KB-502
KB
    
 
พุธ
 
       
 
พฤหัสบดี
 
       
 
ศุกร์
 
       
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ


  คลิ๊กเลือกที่หัวข้อตาราง เพื่อเรียงข้อมูล
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มSSecสอบกลางภาคสอบปลายภาคcodeSecnameSec
  245108  Knowledge Management for Sustainable Learning
การจัดการความรู้สำหรับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
1.0000106 มี.ค. 2561 (C)
เวลา 10:10-12:10
KB-203
15 พ.ค. 2561 (C)
เวลา 10:10-12:10
KB-203
245108.00001KNO.00001
  245313  Information of Local Wisdom
สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.0000105 มี.ค. 2561 (C)
เวลา 10:00-12:00
HU-SO 101
-245313.00001INF.00001
  245313  Information of Local Wisdom
สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น
201.0020105 มี.ค. 2561 (C)
เวลา 10:00-12:00
HU-SO 101
-245313.00201INF.00201
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อีเมลล์: elsker999@yahoo.com
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
กลุ่มรียนปกติ
ห้องเรียนซ้ำซ้อน
มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29