เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
 อาจารย์ ทิพภา ปลีหะจินดาปีการศึกษา2560  / 1 2 ฤดูร้อน 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
 
จันทร์
 
            
อังคาร         245491
(3) 2, QS2-902
QS2
         245491
(3) 1, QS2-902
QS2
 
พุธ
 
            
พฤหัสบดี 246343
(3) 1, HU-SO 503
HU-SO
  246432
(3) 1, HU-SO 503
HU-SO
    
ศุกร์  24522159
(3) 1, QS2-903
QS2
        
เสาร์      246454
(3) 1, QS2-502/1
QS2
   
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ


  คลิ๊กเลือกที่หัวข้อตาราง เพื่อเรียงข้อมูล
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มSSecสอบกลางภาคสอบปลายภาคcodeSecnameSec
  24522159  Information and Reference Services
บริการสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า
1.0000106 ต.ค. 2560 (C)
เวลา 09:00-12:00
QS2-903
-24522159.00001INF.00001
  245491  Professional Experience
ประสบการณ์วิชาชีพ
1.0000103 ต.ค. 2560 (C)
เวลา 17:00-20:00
QS2-902
-245491.00001PRO.00001
  245491  Professional Experience
ประสบการณ์วิชาชีพ
2.0000203 ต.ค. 2560 (C)
เวลา 17:00-20:00
QS2-902
-245491.00002PRO.00002
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อีเมลล์: Tipbha@buu.ac.th
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
กลุ่มรียนปกติ
ห้องเรียนซ้ำซ้อน
มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29