เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
 อาจารย์ ทิพภา ปลีหะจินดาปีการศึกษา2559  / 1 2 ฤดูร้อน 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์  24522159
(3) 201, QS2-322
QS2
   24522159
(3) 202, QS2-322
QS2
อังคาร      245491
(3) 201, QS2-322
QS2
พุธ  24522159
(3) 202, QS2-322
QS2
   24522159
(3) 201, QS2-322
QS2
พฤหัสบดี 245491
(3) 201, HU-SO 301
HU-SO
     
 
ศุกร์
 
         
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ


  คลิ๊กเลือกที่หัวข้อตาราง เพื่อเรียงข้อมูล
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มSSecสอบกลางภาคสอบปลายภาคcodeSecnameSec
  24522159  Information and Reference Services
บริการสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า
201.0020123 มิ.ย. 2560 (C)
เวลา 10:00-13:00
HU-SO 601
-24522159.00201INF.00201
  24522159  Information and Reference Services
บริการสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า
202.0020223 มิ.ย. 2560 (C)
เวลา 10:00-13:00
HU-SO 601
-24522159.00202INF.00202
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อีเมลล์: Tipbha@buu.ac.th
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
กลุ่มรียนปกติ
ห้องเรียนซ้ำซ้อน
มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29