เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
 อาจารย์ ดร. ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ปีการศึกษา2560  / 1 2 ฤดูร้อน 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 24522259
(3) 2, QS2-408
QS2
        
 24522259
(3) 202, QS2-408
QS2
        
 
อังคาร
 
            
พุธ 24522259
(3) 1, QS2-407
QS2
     24522259
(3) 201, QS2-701
QS2
 
พฤหัสบดี
 
            
 
ศุกร์
 
            
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับอีเมลล์:
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
กลุ่มรียนปกติ
ห้องเรียนซ้ำซ้อน
มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29