เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงกมล อุ่นจิตติปีการศึกษา2560  / 1 2 ฤดูร้อน 
 
Day/Time

 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
 
จันทร์
 
          
อังคาร     24510159
(3) 202, KB-205
KB
 24510159
(3) 201, QS2-322
QS2
พุธ 24510159
(3) 7, KB-508
KB
       
พฤหัสบดี 24511259
(3) 1, HU-SO 502
HU-SO
       
 
ศุกร์
 
          
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ


  คลิ๊กเลือกที่หัวข้อตาราง เพื่อเรียงข้อมูล
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มSSecสอบกลางภาคสอบปลายภาคcodeSecnameSec
  24510159  Information Skills in Knowledge-Based Society
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
7.0000705 มี.ค. 2561 (C)
เวลา 17:20-19:20
KB-203
21 พ.ค. 2561 (C)
เวลา 17:20-19:20
KB-203
24510159.00007INF.00007
  24510159  Information Skills in Knowledge-Based Society
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
201.0020111 มี.ค. 2561 (C)
เวลา 11:00-13:00
QS1-1001
20 พ.ค. 2561 (C)
เวลา 11:00-13:00
QS1-1001
24510159.00201INF.00201
  24510159  Information Skills in Knowledge-Based Society
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
202.0020211 มี.ค. 2561 (C)
เวลา 11:00-13:00
QS1-1001
20 พ.ค. 2561 (C)
เวลา 11:00-13:00
QS1-1001
24510159.00202INF.00202
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อีเมลล์: doungka@buu.ac.th
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
กลุ่มรียนปกติ
ห้องเรียนซ้ำซ้อน
มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29