เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
 อาจารย์ วรรณประภา เอี่ยมฤทธิ์ปีการศึกษา2560  / 1 2 ฤดูร้อน 
 
Day/Time

 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ 245352
(3) 201, QS2-322
QS2
  24510659
(2) 1, HU-SO 402
HU-SO
  24521559
(3) 1, QS2-607
QS2
 
อังคาร
 
          
พุธ 245352
(3) 1, QS2-322
QS2
       
พฤหัสบดี        24521559
(3) 201, HU-SO 302
HU-SO
 
ศุกร์
 
          
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ


  คลิ๊กเลือกที่หัวข้อตาราง เพื่อเรียงข้อมูล
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มSSecสอบกลางภาคสอบปลายภาคcodeSecnameSec
  24521559  Information in Humanities and Social Sciences
สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.0000102 ต.ค. 2560 (C)
เวลา 09:00-12:00
HU-SO 402
-24521559.00001INF.00001
  24521559  Information in Humanities and Social Sciences
สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
201.0020102 ต.ค. 2560 (C)
เวลา 09:00-12:00
HU-SO 402
-24521559.00201INF.00201
  245352  Library of Congress Classification
การวิเคราะห์หมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
201.0020103 ต.ค. 2560 (C)
เวลา 17:00-20:00
HU-SO 100
-245352.00201LIB.00201
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อีเมลล์:
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
กลุ่มรียนปกติ
ห้องเรียนซ้ำซ้อน
มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29