เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
 อาจารย์ วรรณประภา เอี่ยมฤทธิ์ปีการศึกษา2560  / 1 2 ฤดูร้อน 
 
Day/Time

 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ 245352
(3) 201, QS2-322
QS2
  24510659
(2) 1, HU-SO 402
HU-SO
  24521559
(3) 1, QS2-607
QS2
 
อังคาร
 
          
พุธ 245352
(3) 1, QS2-322
QS2
       
พฤหัสบดี        24521559
(3) 201, HU-SO 302
HU-SO
 
ศุกร์
 
          
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับอีเมลล์:
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
กลุ่มรียนปกติ
ห้องเรียนซ้ำซ้อน
มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29