เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
 อาจารย์ วรรณประภา เอี่ยมฤทธิ์ปีการศึกษา2559  / 1 2 ฤดูร้อน 
 
Day/Time

 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:00
 
จันทร์
 
   
อังคาร 245215
(3) 201, QS2-322
QS2
 
พุธ
 
   
พฤหัสบดี 245215
(3) 201, QS2-322
QS2
 
ศุกร์
 
   
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ


  คลิ๊กเลือกที่หัวข้อตาราง เพื่อเรียงข้อมูล
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มSSecสอบกลางภาคสอบปลายภาคcodeSecnameSec
  245215  Information in Humanities and Social Sciences
สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
201.0020122 มิ.ย. 2560 (C)
เวลา 13:00-16:00
QS2-300
-245215.00201INF.00201
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อีเมลล์:
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
กลุ่มรียนปกติ
ห้องเรียนซ้ำซ้อน
มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29