เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
 อาจารย์ วรรณประภา เอี่ยมฤทธิ์ปีการศึกษา2560  / 1 2 ฤดูร้อน 
 
Day/Time

 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
 
จันทร์
 
       
 
อังคาร
 
       
พุธ 24525159
(3) 202, QS2-300
QS2
  24525159
(3) 201, QS2-322
QS2
 24525159
(3) 2, QS2-300
QS2
    
พฤหัสบดี 24525159
(3) 1, QS2-910
QS2
    
 
ศุกร์
 
       
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ


  คลิ๊กเลือกที่หัวข้อตาราง เพื่อเรียงข้อมูล
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มSSecสอบกลางภาคสอบปลายภาคcodeSecnameSec
  24525159  Electronic Information and Record Management
การจัดการเอกสารและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
1.0000108 มี.ค. 2561 (C)
เวลา 09:00-12:00
ARR-Arr
-24525159.00001ELE.00001
  24525159  Electronic Information and Record Management
การจัดการเอกสารและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
2.0000208 มี.ค. 2561 (C)
เวลา 09:00-12:00
ARR-Arr
-24525159.00002ELE.00002
  24525159  Electronic Information and Record Management
การจัดการเอกสารและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
201.0020108 มี.ค. 2561 (C)
เวลา 09:00-12:00
ARR-Arr
-24525159.00201ELE.00201
  24525159  Electronic Information and Record Management
การจัดการเอกสารและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
202.0020208 มี.ค. 2561 (C)
เวลา 09:00-12:00
ARR-Arr
-24525159.00202ELE.00202
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อีเมลล์:
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
กลุ่มรียนปกติ
ห้องเรียนซ้ำซ้อน
มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29