เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
 อาจารย์ สมฤทัย ขจรรุ่งเรืองปีการศึกษา2561  / 1 2 ฤดูร้อน 
 
Day/Time

 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์     24510659
(2) 1, HU-SO 401
HU-SO
    
 
อังคาร
 
          
 
พุธ
 
          
พฤหัสบดี 24535859
(3) 1, QS2-322
QS2
     245358
(3) 201, QS2-322
QS2
        24535859
(3) 201, QS2-322
QS2
ศุกร์ 24535859
(3) 2, QS2-322
QS2
       
 24535859
(3) 202, QS2-322
QS2
       
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับอีเมลล์: somruthaikea@yahoo.com
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
กลุ่มรียนปกติ
ห้องเรียนซ้ำซ้อน
มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29