เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
 อาจารย์ สมฤทัย ขจรรุ่งเรืองปีการศึกษา2560  / 1 2 ฤดูร้อน 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
 
จันทร์
 
           
อังคาร  245214
(3) 1, QS2-322
QS2
  245214
(3) 201, QS2-322
QS2
   
พุธ  245358
(3) 1, QS2-322
QS2
     245358
(3) 201, QS2-322
QS2
  245358
(3) 202, QS2-322
QS2
       
 
พฤหัสบดี
 
           
 
ศุกร์
 
           
เสาร์ 245371
(3) 203, ARR-Arr
ARR
       
 245371
(3) 2, ARR-Arr
ARR
       
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ


  คลิ๊กเลือกที่หัวข้อตาราง เพื่อเรียงข้อมูล
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มSSecสอบกลางภาคสอบปลายภาคcodeSecnameSec
  245214  Printing and Publishers
การพิมพ์และสำนักพิมพ์
1.0000106 มี.ค. 2561 (C)
เวลา 09:00-12:00
QS2-811
-245214.00001PRI.00001
  245214  Printing and Publishers
การพิมพ์และสำนักพิมพ์
201.0020106 มี.ค. 2561 (C)
เวลา 09:00-12:00
QS2-811
-245214.00201PRI.00201
  245358  Cataloging of Information Resources
การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
1.0000107 มี.ค. 2561 (C)
เวลา 09:00-12:00
QS2-101
-245358.00001CAT.00001
  245358  Cataloging of Information Resources
การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
201.0020107 มี.ค. 2561 (C)
เวลา 09:00-12:00
QS2-101
-245358.00201CAT.00201
  245358  Cataloging of Information Resources
การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
202.0020207 มี.ค. 2561 (C)
เวลา 09:00-12:00
QS2-101
-245358.00202CAT.00202
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อีเมลล์: somruthaikea@yahoo.com
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
กลุ่มรียนปกติ
ห้องเรียนซ้ำซ้อน
มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29