เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
 เธœเธนเน‰เธŠเนˆเธงเธขเธจเธฒเธชเธ•เธฃเธฒเธˆเธฒเธฃเธขเนŒ เธเธธเธชเธฅเธงเธฑเธ’เธ™เนŒ เธ„เธ‡เธ›เธฃเธฐเธ”เธดเธฉเธเนŒปีการศึกษา2559  / 1 2 ฤดูร้อน 
 
Day/Time

 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
 
จันทร์
 
          
อังคาร     24510159
(3) 902, KB-409
KB
 24510159
(3) 901, KB-409
KB
 
พุธ
 
          
พฤหัสบดี 24510159
(3) 2, QS1-5002
QS1
       
ศุกร์ 24510159
(3) 3, QS1-5002
QS1
  24510159
(3) 1, K-C200
K-C
   
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ


  คลิ๊กเลือกที่หัวข้อตาราง เพื่อเรียงข้อมูล
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มSSecสอบกลางภาคสอบปลายภาคcodeSecnameSec
  24510159  Information Skills in Knowledge-Based Society
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
1.0000105 ต.ค. 2559 (C)
เวลา 17:00-20:00
KB-501
05 ต.ค. 2559 (C)
เวลา 17:00-20:00
KB-502
30 พ.ย. 2559 (C)
เวลา 17:00-20:00
KB-501
30 พ.ย. 2559 (C)
เวลา 17:00-20:00
KB-502
24510159.00001INF.00001
  24510159  Information Skills in Knowledge-Based Society
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
2.0000205 ต.ค. 2559 (C)
เวลา 17:00-20:00
KB-504
05 ต.ค. 2559 (C)
เวลา 17:00-20:00
KB-503
30 พ.ย. 2559 (C)
เวลา 17:00-20:00
KB-504
30 พ.ย. 2559 (C)
เวลา 17:00-20:00
KB-503
24510159.00002INF.00002
  24510159  Information Skills in Knowledge-Based Society
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
3.0000305 ต.ค. 2559 (C)
เวลา 17:00-20:00
KB-506
05 ต.ค. 2559 (C)
เวลา 17:00-20:00
KB-505
30 พ.ย. 2559 (C)
เวลา 17:00-20:00
KB-505
30 พ.ย. 2559 (C)
เวลา 17:00-20:00
KB-506
24510159.00003INF.00003
  24510159  Information Skills in Knowledge-Based Society
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
901.0090103 ต.ค. 2559 (C)
เวลา 17:00-20:00
KB-304
28 พ.ย. 2559 (C)
เวลา 17:00-20:00
KB-304
24510159.00901INF.00901
  24510159  Information Skills in Knowledge-Based Society
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
902.0090203 ต.ค. 2559 (C)
เวลา 17:00-20:00
KB-304
28 พ.ย. 2559 (C)
เวลา 17:00-20:00
KB-304
24510159.00902INF.00902
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อีเมลล์:
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
กลุ่มรียนปกติ
ห้องเรียนซ้ำซ้อน
มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29