เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาเอก ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร5001006 : Nursing Science (Inter) - ป.เอก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่เข้า 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อสัญชาติวันที่ที่รับ
1 60810014 Ms. MAI THI LAN ANHVietnamese 12 กรกฎาคม 2560
2 60810015 MRS. YEQIN YANGChinese 12 กรกฎาคม 2560
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29