เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต บางแสน อาคาร 60 พรรษา มหาราชินี 1
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
ปีการศึกษา2562  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  25/5/2563 - 31/5/2563 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
              
อังคาร    QS1-501D            44850461
(3) 402,
L13
พุธ    QS1-501D            44850461
(3) 402,
L13
พฤหัสบดี    QS1-501D            44851661
(3) 402,
L13
ศุกร์    QS1-501D            44851661
(3) 402,
L13
เสาร์    QS1-103           43733059
(2) 401,
L2
    QS1-403B  43747459
(3) 401,
L2
 43732959
(1) 401,
L2
    
    QS1-404  43746759
(2) 401,
L2
  43736259
(3) 401,
L2
    QS1-501A  44850461
(3) 401,
L13
 44850161
(3) 401,
L13
   
    QS1-501D 44869861
(6) 401,
L13
           448998
(36) 401,
L15
 448698
(6) 401,
L13
 
    QS1-503   44651461
(3) 401,
L13
     
อาทิตย์    QS1-403B  43732459
(2) 401,
L2
    43736159
(3) 401,
L2
    QS1-404  43746159
(2) 401,
L2
  43742759
(2) 401,
L2
    
    QS1-406  43730259
(3) 401,
L2
      
    QS1-501A  44851661
(3) 401,
L13
 44850161
(3) 401,
L13
   
   44851661
(3) 401,
L13
      
    QS1-501D 44869961
(12) 401,
L13
            448699
(12) 401,
L13
 
    QS1-503   44653261
(3) 401,
L13
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29