เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต บางแสน อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
ปีการศึกษา2562  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  25/5/2563 - 31/5/2563 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์    K-C200 85231359
(2) 1,
L1
  85231359
(2) 181,
L2
 85231359
(2) 181,
L2
  85231359
(2) 1,
L1
    K-C300 85538259
(2) 1,
L1
  85538259
(2) 1,
L1
 85538259
(2) 181,
L2
  85538259
(2) 181,
L2
อังคาร    K-C300 85221159
(2) 1,
L1
  85221159
(2) 1,
L1
 85221159
(2) 181,
L2
  85221159
(2) 181,
L2
พุธ    K-C200 85231359
(2) 2,
L1
  85231359
(2) 182,
L2
 85231359
(2) 182,
L2
  85231359
(2) 2,
L1
    K-C300 85538259
(2) 2,
L1
  85538259
(2) 182,
L2
 85538259
(2) 182,
L2
  85538259
(2) 2,
L1
พฤหัสบดี    K-C300 85221159
(2) 182,
L2
  85221159
(2) 182,
L2
 85221159
(2) 2,
L1
  85221159
(2) 2,
L1
 
ศุกร์
 
 
-
 
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29