เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต บางแสน Arr
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
ปีการศึกษา2562  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  25/5/2563 - 31/5/2563 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    ARR-Arr 65730760
(3) 1,
L1
    42321159
(3) 401,
L2
    
 42543859
(3) 401,
L2
  42543859
(3) 402,
L2
   
  42321059
(3) 401,
L2
  65731660
(3) 1,
L1
 65731660
(3) 1,
L1
     
   65730760
(3) 1,
L1
        
    ARR-เรียนออนไลน์ 441407
(2) 1,
L1
        
 20247359
(3) 1,
L1
        
 67227159
(3) 2101,
L2
      
  50420459
(3) 501,
L2
        
  50642559
(3) 1,
L1
        
  66141159
(3) 2201,
L2
        
  66241159
(3) 2201,
L2
        
  22647159
(3) 1,
L1
        
  671472
(3) 2101,
L2
    
  907013
(3) 1,
L1
        
  99910159
(3) 1,
L1
        
  99910159
(3) 2,
L1
        
  99920159
(3) 7,
L1
        
  67723159
(3) 2101,
L2
    
  67720859
(3) 2101,
L2
    
  67537459
(3) 2102,
L2
        
  67521459
(3) 2102,
L2
    
  67547759
(3) 2101,
L2
    
  67215159
(3) 2101,
L2
    
  67237659
(3) 2101,
L2
    
  10730559
(3) 2,
L1
   
  10230159
(3) 1,
L1
   
  10830259
(3) 3,
L1
   
  50331259
(3) 1,
L1
        
  50331259
(3) 501,
L2
        
  66433259
(3) 2201,
L2
        
  66443159
(3) 1,
L1
    
  66443159
(3) 2201,
L2
    
  25721259
(3) 201,
L2
  50420859
(3) 501,
L2
    
  50222259
(3) 1,
L1
  50435259
(3) 1,
L1
    
  50222259
(3) 501,
L2
  50435259
(3) 501,
L2
    
  93110259
(3) 1,
L1
  22647159
(3) 1,
L1
    
  91110559
(3) 1,
L1
  68345360
(2) 1,
L1
     
  20432259
(3) 1,
L1
  91430159
(1) 901,
L2
   
  77245259
(3) 2,
L1
  514307
(3) 1,
L1
    
  50420459
(3) 1,
L1
  50420459
(3) 1,
L1
    
   68346160
(2) 1,
L1
  50420459
(3) 501,
L2
    
   201115
(1) 201,
L2
  50420859
(3) 1,
L1
    
      77546359
(3) 1,
L1
   
      20432259
(3) 1,
L1
    
      20332259
(3) 1,
L1
   
      20247359
(3) 1,
L1
   
      90530359
(3) 901,
L2
    
      907013
(3) 1,
L1
    
      99910259
(3) 1,
L1
    
      99920159
(3) 10,
L1
    
      99920159
(3) 11,
L1
    
      99920159
(3) 8,
L1
    
      99920159
(3) 9,
L1
    
      50333359
(3) 1,
L1
    
      50333359
(3) 501,
L2
    
      25721259
(3) 201,
L2
    
      50236359
(3) 1,
L1
    
      93110259
(3) 1,
L1
    
      91110559
(3) 2,
L1
    
       67227159
(3) 2102,
L2
         50349359
(3) 1,
L1
  
         67537459
(3) 2102,
L2
 
         50349359
(3) 501,
L2
  
          93020859
(1) 1,
L1
 
    ARR-หน่วยงาน   770101
(1) 1,
L1
        
อังคาร    ARR-Arr 42543859
(3) 402,
L2
  42341059
(3) 401,
L2
    
 42333159
(3) 401,
L2
  65730260
(2) 1,
L1
     
  42321159
(3) 401,
L2
  42321059
(3) 401,
L2
    
   65731660
(3) 1,
L1
 65731660
(3) 1,
L1
  42543859
(3) 401,
L2
   
    ARR-เรียนออนไลน์ 441309
(2) 1,
L1
        
 66233959
(2) 2201,
L2
        
 20237159
(3) 1,
L1
        
  22220159
(3) 203,
L2
        
  22220159
(3) 202,
L2
        
  22220159
(3) 201,
L2
        
  908071
(3) 1,
L1
        
  680295
(3) 1,
L1
    
  44322159
(3) 1,
L1
        
  22547759
(3) 203,
L2
       
  22547759
(3) 202,
L2
       
  22547759
(3) 201,
L2
       
  50642559
(3) 1,
L1
        
  50433159
(3) 501,
L2
        
  22532559
(3) 202,
L2
        
  50410359
(3) 1,
L1
        
  50410359
(3) 501,
L2
        
  22532559
(3) 201,
L2
        
  22532559
(3) 1,
L1
        
  91110559
(3) 2,
L1
        
  67710259
(3) 2101,
L2
    
  67741159
(3) 2102,
L2
    
  67525159
(3) 2101,
L2
    
  67537459
(3) 2101,
L2
    
  67521459
(3) 2101,
L2
    
  67814259
(3) 2101,
L2
    
  67810259
(3) 1,
L1
    
  67232159
(3) 2101,
L2
    
  67242159
(3) 2101,
L2
    
  50320559
(3) 1,
L1
        
  50320559
(3) 501,
L2
        
  91520159
(3) 901,
L2
        
  50126159
(3) 1,
L1
        
  50126159
(3) 501,
L2
        
  92540259
(3) 901,
L2
        
  92540859
(3) 901,
L2
        
  50349359
(3) 1,
L1
        
  50349359
(3) 501,
L2
        
  68019159
(3) 1,
L1
    
   68346160
(2) 1,
L1
  22538659
(3) 201,
L2
    
   20343259
(2) 1,
L1
  50420659
(3) 1,
L1
    
   20248159
(2) 1,
L1
  50420659
(3) 501,
L2
    
   40240359
(2) 1,
L1
  50433359
(3) 1,
L1
    
      77199159
(2) 1,
L1
     
      44321359
(3) 1,
L1
    
      68345360
(2) 1,
L1
     
      908071
(3) 1,
L1
    
      40240359
(2) 1,
L1
     
      50333359
(3) 1,
L1
    
      50333359
(3) 501,
L2
    
      91520159
(3) 901,
L2
    
      44140959
(2) 1,
L1
   
      50136259
(3) 1,
L1
    
      50136259
(3) 501,
L2
    
      92540259
(3) 901,
L2
    
      92540859
(3) 901,
L2
    
      26125459
(3) 1,
L1
    
      66810159
(3) 2201,
L2
    
      91110559
(3) 1,
L1
    
      20237159
(3) 1,
L1
   
      20248159
(2) 1,
L1
  67522259
(3) 2101,
L2
 
      20343259
(2) 1,
L1
  50349459
(3) 1,
L1
 
      22538659
(3) 1,
L1
 50349459
(3) 501,
L2
 
         26125459
(3) 1,
L1
 
    ARR-สอบออนไลน์      41420259
(2) 202,
L2
   
      41420259
(2) 201,
L2
   
พุธ    ARR-Arr  42341059
(3) 401,
L2
  42333159
(3) 401,
L2
   
  65731660
(3) 1,
L1
        
    ARR-เรียนออนไลน์ 77245259
(3) 1,
L1
        
 68345260
(2) 1,
L1
        
  22220159
(3) 203,
L2
        
  67710159
(3) 2101,
L2
    
  67720759
(3) 2101,
L2
    
  67735659
(3) 2102,
L2
    
  67511059
(3) 2101,
L2
    
  67520359
(3) 2102,
L2
    
  67520459
(3) 2101,
L2
    
  67532459
(3) 2101,
L2
    
  67814259
(3) 2102,
L2
    
  67810259
(3) 2,
L1
    
  67222259
(3) 2101,
L2
    
  67232359
(3) 2101,
L2
    
  10730559
(3) 3,
L1
   
  10230159
(3) 2,
L1
   
  10830259
(3) 1,
L1
   
  66433259
(3) 2201,
L2
  90130559
(2) 1,
L1
   
  50642259
(3) 1,
L1
  514307
(3) 1,
L1
    
  50222259
(3) 1,
L1
  514314
(3) 1,
L1
    
  50222259
(3) 501,
L2
  908071
(3) 1,
L1
    
  91120859
(3) 1,
L1
  99910259
(3) 1,
L1
    
  20246559
(3) 1,
L1
  99920159
(3) 10,
L1
    
  20333159
(3) 1,
L1
  99920159
(3) 11,
L1
    
  22220159
(3) 202,
L2
  99920159
(3) 8,
L1
    
  22220159
(3) 201,
L2
  99920159
(3) 9,
L1
    
  99920159
(3) 7,
L1
  50335159
(3) 1,
L1
    
  99910159
(3) 2,
L1
  50335159
(3) 501,
L2
    
  99910159
(3) 1,
L1
  50236359
(3) 1,
L1
    
  908071
(3) 1,
L1
  93010259
(1) 1,
L1
     
  50433159
(3) 501,
L2
  90530359
(3) 901,
L2
    
  50433359
(3) 1,
L1
  20246559
(3) 1,
L1
    
  50435259
(3) 1,
L1
  20333159
(3) 1,
L1
    
  50435259
(3) 501,
L2
  20433159
(2) 1,
L1
     
  22644359
(3) 1,
L1
  77546359
(3) 1,
L1
   
  44322159
(3) 1,
L1
  50420559
(3) 1,
L1
 67522259
(3) 2101,
L2
 
   20433159
(2) 1,
L1
  50420559
(3) 501,
L2
 66810159
(3) 2201,
L2
 
      50420859
(3) 1,
L1
    
      50420859
(3) 501,
L2
    
      22644359
(3) 1,
L1
    
      44321359
(3) 1,
L1
    
    ARR-สอบออนไลน์      41420259
(2) 203,
L2
   
พฤหัสบดี    ARR-Arr 65730760
(3) 1,
L1
    42333159
(3) 402,
L2
   
  42341059
(3) 402,
L2
  65730260
(2) 1,
L1
     
   65730760
(3) 1,
L1
        
    ARR-เรียนออนไลน์ 68345260
(2) 1,
L1
        
 44321359
(3) 1,
L1
        
  67810259
(3) 3,
L1
    
  22538659
(3) 201,
L2
        
  22538659
(3) 1,
L1
        
  67828259
(3) 2101,
L2
    
  67532459
(3) 2102,
L2
    
  67521359
(3) 2101,
L2
    
  50642259
(3) 1,
L1
        
  50410359
(3) 1,
L1
        
  50410359
(3) 501,
L2
        
  67222259
(3) 2102,
L2
    
  50320559
(3) 1,
L1
        
  50320559
(3) 501,
L2
        
  22547759
(3) 201,
L2
       
  22547759
(3) 202,
L2
       
  22547759
(3) 203,
L2
       
  67520359
(3) 2103,
L2
    
  20338159
(3) 201,
L2
        
  67733359
(3) 2102,
L2
    
  67741159
(3) 2101,
L2
    
  66821159
(3) 2201,
L2
        
  91120859
(3) 1,
L1
        
  67520359
(3) 2101,
L2
    
   50349359
(3) 501,
L2
  77199159
(2) 1,
L1
     
   20447259
(2) 1,
L1
  50431659
(3) 501,
L2
    
   50349359
(3) 1,
L1
  50431659
(3) 1,
L1
    
      50420659
(3) 501,
L2
    
      50420659
(3) 1,
L1
    
      26222359
(3) 1,
L1
    
      22532559
(3) 201,
L2
    
      22532559
(3) 1,
L1
    
      20447259
(2) 1,
L1
     
      20338159
(3) 201,
L2
    
      20332259
(3) 1,
L1
   
      50349359
(3) 501,
L2
 26222359
(3) 1,
L1
 
      50349359
(3) 1,
L1
  91320559
(3) 1,
L1
      50136259
(3) 501,
L2
    
      50136259
(3) 1,
L1
    
      50335159
(3) 501,
L2
    
      50335159
(3) 1,
L1
    
      908081
(2) 1,
L1
     
      66831259
(3) 2201,
L2
    
    ARR-หน่วยงาน   770101
(1) 1,
L1
        
ศุกร์    ARR-Arr 40030159
(3) 401,
L2
  407307
(3) 1,
L1
    
 22638159
(3) 1,
L1
  42341059
(3) 402,
L2
    
 42333159
(3) 402,
L2
  40030159
(3) 401,
L2
   
  65731660
(3) 1,
L1
  22638159
(3) 1,
L1
   
  407307
(3) 1,
L1
        
    ARR-เรียนออนไลน์ 68345260
(2) 1,
L1
      91320559
(3) 1,
L1
 77245259
(3) 1,
L1
        
  50331259
(3) 501,
L2
        
  50126159
(3) 1,
L1
        
  50126159
(3) 501,
L2
        
  50331259
(3) 1,
L1
        
  10830259
(3) 2,
L1
   
  10230159
(3) 3,
L1
   
  10730559
(3) 1,
L1
   
  67810259
(3) 4,
L1
    
  67531559
(3) 2101,
L2
    
  67533359
(3) 2102,
L2
    
  67533359
(3) 2101,
L2
    
  67533359
(3) 1,
L1
    
  67737159
(3) 2101,
L2
    
  67734659
(3) 2102,
L2
    
  671201
(3) 2101,
L2
    
  50431659
(3) 501,
L2
  50420559
(3) 501,
L2
    
  50431659
(3) 1,
L1
  514314
(3) 1,
L1
    
  77245259
(3) 2,
L1
 50420559
(3) 1,
L1
    
  66821159
(3) 2201,
L2
  908081
(2) 1,
L1
     
   50640159
(1) 1,
L1
  66831259
(3) 2201,
L2
    
   93110159
(2) 1,
L1
  22532559
(3) 202,
L2
    
   908081
(2) 1,
L1
  50640159
(1) 1,
L1
     
      66141159
(3) 2201,
L2
    
      66241159
(3) 2201,
L2
    
      50349459
(3) 501,
L2
    
      50349459
(3) 1,
L1
    
      93110159
(2) 1,
L1
     
เสาร์    ARR-Arr 407302
(3) 1,
L1
  41530359
(2) 401,
L2
     
  42961659
(3) 401,
L13
  407302
(3) 1,
L1
   
   41530359
(2) 401,
L2
  42967159
(3) 401,
L13
    
    ARR-เรียนออนไลน์ 91320659
(3) 901,
L2
      90845362
(2) 901,
L2
  24510159
(3) 901,
L2
     67723159
(3) 2102,
L2
 
  91121059
(3) 1,
L1
        
  908061
(3) 1,
L1
        
  50343759
(3) 501,
L2
        
  67710159
(3) 2103,
L2
    
  67810259
(3) 5,
L1
    
  50343759
(3) 1,
L1
        
  67734659
(3) 2101,
L2
    
  67725459
(3) 2101,
L2
    
  67541859
(3) 2101,
L2
    
  67710259
(3) 2102,
L2
    
   67849459
(2) 2101,
L2
     
     91320659
(3) 901,
L2
     
      908061
(3) 1,
L1
    
      91121059
(3) 1,
L1
    
      24510159
(3) 901,
L2
    
    ARR-หน่วยงาน  77145259
(6) 1,
L1
 
อาทิตย์    ARR-Arr 407316
(2) 1,
L1
  42961659
(3) 401,
L13
    
  42967159
(3) 401,
L13
  43740459
(3) 401,
L2
    
  43740459
(3) 401,
L2
        
    ARR-เรียนออนไลน์  908061
(3) 1,
L1
     67723159
(3) 2102,
L2
 
  91332162
(3) 901,
L2
        
  50343759
(3) 501,
L2
        
  50343759
(3) 1,
L1
        
  67733359
(3) 2101,
L2
    
  67723159
(3) 2103,
L2
    
  67710159
(3) 2102,
L2
    
   67849259
(2) 2101,
L2
     
      91332162
(3) 901,
L2
    
      908061
(3) 1,
L1
    
    ARR-หน่วยงาน  77145259
(6) 1,
L1
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29