เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : อาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์บูรพา
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  2/11/2563 - 8/11/2563 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์      793234
(2) 1,
L1
 
อังคาร 791331
(4) 1,
EXAM
  791332
(1) 2,
EXAM
  
      791332
(1) 1,
EXAM
  
พุธ   793239
(2) 1,
L1
  793232
(2) 1,
L1
 791211
(2) 1,
L1
        791211
(2) 2,
L1
        791211
(2) 3,
L1
พฤหัสบดี 791273
(2) 1,
L1
    791233
(4) 1,
L1
 791271
(3) 1,
EXAM
  791233
(4) 2,
L1
   791201
(3) 1,
L1
  791272
(1) 2,
EXAM
 
   791201
(3) 2,
L1
  791272
(1) 1,
EXAM
 
ศุกร์ 791222
(3) 2,
L1
 793234
(2) 2,
L1
    
 791222
(3) 1,
L1
      
เสาร์ 791302
(4) 1,
EXAM
  791302
(4) 1,
EXAM
 
 791302
(4) 2,
EXAM
  791302
(4) 2,
EXAM
 
อาทิตย์      791234
(2) 1,
EXAM
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียนรายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
8 พ.ย. 256313:30-15:30สอบปลายภาค
791234 : Pathophysiology for Doctor of Pharmacy III กลุ่ม 1
7 พ.ย. 256309:00-12:00สอบปลายภาค
791302 : Pharmaceutical Quality Control II กลุ่ม 1
7 พ.ย. 256309:00-12:00สอบปลายภาค
791302 : Pharmaceutical Quality Control II กลุ่ม 2
7 พ.ย. 256313:30-15:30สอบปลายภาค
791302 : Pharmaceutical Quality Control II กลุ่ม 1
7 พ.ย. 256313:30-15:30สอบปลายภาค
791302 : Pharmaceutical Quality Control II กลุ่ม 2
5 พ.ย. 256309:00-12:00สอบปลายภาค
791271 : Medical Biochemistry for Doctor of Pharmacy I กลุ่ม 1
5 พ.ย. 256313:30-15:30สอบปลายภาค
791272 : Medical Biochemistry Laboratory for Doctor of Pharmacy กลุ่ม 1
5 พ.ย. 256313:30-15:30สอบปลายภาค
791272 : Medical Biochemistry Laboratory for Doctor of Pharmacy กลุ่ม 2
3 พ.ย. 256309:00-12:00สอบปลายภาค
791331 : Pharmacology I กลุ่ม 1
3 พ.ย. 256313:30-14:30สอบปลายภาค
791332 : Pharmacology Laboratory I กลุ่ม 1
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29