เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  26/10/2563 - 1/11/2563 
 
Day/Time

 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์ 66241759
(3) 1,
L1
      
 66241759
(3) 2201,
L2
      
อังคาร     25721659
(3) 2202,
L2
  
พุธ     25721659
(3) 2201,
L2
  
พฤหัสบดี 66120159
(3) 1,
L1
  66139159
(2) 2201,
L2
 
 66120159
(3) 2201,
L2
  66139159
(2) 2,
L1
 
     66139159
(2) 1,
L1
 
     66839159
(2) 4,
L1
 
     66839159
(2) 2204,
L2
 
     66139159
(2) 2202,
L2
 
ศุกร์     66220359
(3) 2,
L1
  
     66220359
(3) 2201,
L2
  
เสาร์    66411159
(3) 2206,
EXAM
  
    66411159
(3) 2207,
EXAM
  
    66411159
(3) 4,
EXAM
  
    66411159
(3) 5,
EXAM
  
อาทิตย์       66810259
(3) 2202,
EXAM
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียนรายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
1 พ.ย. 256315:30-17:30สอบปลายภาค
66810259 : Business Law กลุ่ม 2202
31 ต.ค. 256313:00-16:00สอบปลายภาค
66411159 : Financial Accounting กลุ่ม 2206
31 ต.ค. 256313:00-16:00สอบปลายภาค
66411159 : Financial Accounting กลุ่ม 2207
31 ต.ค. 256313:00-16:00สอบปลายภาค
66411159 : Financial Accounting กลุ่ม 4
31 ต.ค. 256313:00-16:00สอบปลายภาค
66411159 : Financial Accounting กลุ่ม 5
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29