เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : Arr
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  19/2/2561 - 25/2/2561 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ 683382
(2) 1,
L1
     
 30569759
(36) 2,
L12
    
 30569759
(36) 1,
L12
    
 43921159
(2) 1,
L1
         
 683482
(3) 1,
L1
    
 710413
(4) 1,
L1
   
  677483
(9) 2107,
L2
     
  677483
(9) 2108,
L2
     
  677483
(9) 2103,
L2
     
  677483
(9) 2104,
L2
     
  677483
(9) 2105,
L2
     
  677483
(9) 2106,
L2
     
  677483
(9) 2102,
L2
     
  50620859
(1) 1,
L1
  66320259
(3) 1,
L1
     
  515331
(1) 1,
L1
  791542
(2) 1,
L1
     
  280481
(6) 1,
L1
  30210159
(2) 49,
L1
      
  282222
(3) 1,
L1
  439401
(3) 1,
L1
   
  312491
(3) 1,
L1
  303438
(3) 1,
L1
     
  680204
(4) 1,
L1
  27314259
(1) 1,
L1
     
  30212259
(3) 5,
L1
  182203
(3) 1,
L1
    
   657411
(3) 1,
L1
  657314
(3) 1,
L1
      
      512102
(1) 1,
L1
     
        43922259
(2) 1,
L1
  
        50121359
(1) 1,
L1
   
        280337
(3) 1,
L1
   
         720405
(4) 1,
L1
   
          502351
(1) 501,
L2
 
          502351
(1) 2,
L1
 
          43910559
(2) 1,
L1
อังคาร 40720559
(3) 1,
L1
         
 43912159
(2) 1,
L1
         
 40710259
(3) 1,
L1
         
 40522459
(3) 1,
L1
         
 683482
(3) 1,
L1
     
 682491
(6) 1,
L1
     
 407204
(3) 1,
L1
         
 30569759
(36) 1,
L12
         
 30569759
(36) 2,
L12
    
 830494
(2) 1,
L1
            
  677483
(9) 2105,
L2
     
  677483
(9) 2106,
L2
     
  677483
(9) 2104,
L2
     
  677483
(9) 2103,
L2
     
  677483
(9) 2102,
L2
     
  677483
(9) 2108,
L2
     
  677483
(9) 2107,
L2
     
  791491
(1) 35,
L1
  27315259
(1) 3,
L1
     
  83033159
(3) 1,
L1
  30851259
(3) 1,
L12
     
  30868059
(3) 1,
L12
  791211
(2) 2,
L1
     
  791211
(2) 1,
L1
  680203
(3) 1,
L1
     
  657406
(2) 1,
L1
    657420
(2) 1,
L1
       
  680202
(4) 1,
L1
  759391
(3) 49,
L1
     
  27325959
(1) 2,
L1
  502351
(1) 1,
L1
     
  27325959
(1) 1,
L1
  83033159
(3) 2,
L1
     
   657406
(2) 1,
L1
  27314259
(1) 2,
L1
     
   680323
(3) 1,
L1
  43910159
(2) 1,
L1
    
   201114
(2) 1,
L1
   657420
(2) 1,
L1
    
        40043259
(3) 1,
L1
  
        28022459
(3) 1,
L1
   
         720405
(4) 1,
L1
   
          50221259
(3) 2,
L1
 
           505373
(1) 501,
L2
           505373
(1) 2,
L1
พุธ 439318
(2) 1,
L1
         
 682491
(6) 1,
L1
     
 683483
(3) 1,
L1
    
 30569759
(36) 2,
L12
    
 290201
(3) 1,
L1
           
 10850360
(3) 1,
L12
    
  677483
(9) 2108,
L2
     
  677483
(9) 2107,
L2
     
  677483
(9) 2106,
L2
     
  677483
(9) 2105,
L2
     
  677483
(9) 2104,
L2
     
  677483
(9) 2102,
L2
     
  677483
(9) 2103,
L2
     
  752441
(3) 42,
L1
         
  832356
(3) 1,
L1
         
  75920159
(3) 49,
L1
         
  27315259
(1) 1,
L1
         
  834402
(2) 1,
L1
          
   28022159
(3) 1,
L1
         
   290201
(3) 1,
L1
         
   834435
(3) 1,
L1
        
    678201
(3) 2101,
L2
       
      657314
(3) 1,
L1
     
      27314559
(1) 1,
L1
     
      43920159
(2) 1,
L1
    
      505373
(1) 1,
L1
     
      27315259
(1) 2,
L1
     
      282222
(3) 2,
L1
     
      206111
(2) 1,
L1
      
      720405
(4) 1,
L1
    
      27315259
(1) 4,
L1
     
        280357
(3) 1,
L1
    
         41520159
(2) 1,
L1
   
          439323
(2) 1,
L1
          439405
(3) 1,
L1
 
           44113259
(1) 1,
L1
 
พฤหัสบดี 752491
(3) 46,
L1
   
 791544
(2) 1,
L1
           
 75331759
(1) 41,
L1
           
 683483
(3) 1,
L1
     
 407205
(3) 1,
L1
         
 40731459
(2) 1,
L1
          
 30569759
(36) 2,
L12
         
 43920659
(2) 1,
L1
         
 10850360
(3) 1,
L12
    
  677483
(9) 2108,
L2
     
  677483
(9) 2107,
L2
     
  677483
(9) 2105,
L2
     
  677483
(9) 2103,
L2
     
  677483
(9) 2104,
L2
     
  677483
(9) 2106,
L2
     
  677483
(9) 2102,
L2
     
  657411
(3) 1,
L1
  30852159
(3) 1,
L12
     
  27325659
(1) 1,
L1
  41160759
(2) 1,
L12
      
  32851659
(3) 1,
L12
  685334
(2) 1,
L1
     
  27327259
(1) 3,
L1
  439301
(3) 1,
L1
   
  514306
(1) 1,
L1
  657318
(3) 1,
L1
       
      203111
(2) 1,
L1
      
      706402
(5) 1,
L1
   
      720405
(4) 1,
L1
    
      302494
(2) 1,
L1
    
      302494
(2) 301,
L2
    
      30569759
(36) 1,
L12
    
      30269159
(1) 1,
L12
  791491
(1) 27,
L1
  
       657318
(3) 1,
L1
  791491
(1) 28,
L1
  
          439405
(3) 1,
L1
  
ศุกร์ 793504
(1) 1,
L12
            
 876441
(3) 9,
L1
         
 43912259
(2) 1,
L1
         
 30569759
(36) 2,
L12
         
 10850360
(3) 1,
L12
    
 875436
(3) 1,
L1
         
 875436
(3) 10,
L1
         
 875436
(3) 11,
L1
         
 875436
(3) 12,
L1
         
 875436
(3) 13,
L1
         
 875436
(3) 14,
L1
         
 875436
(3) 15,
L1
         
 875436
(3) 2,
L1
         
 875436
(3) 3301,
L2
         
 875436
(3) 3302,
L2
         
 875436
(3) 3304,
L2
         
 875436
(3) 3305,
L2
         
 875436
(3) 3306,
L2
         
 875436
(3) 3307,
L2
         
 875436
(3) 3308,
L2
         
 875436
(3) 3309,
L2
         
 875436
(3) 3310,
L2
         
 875436
(3) 3311,
L2
         
 875436
(3) 3312,
L2
         
 875436
(3) 3313,
L2
         
 875436
(3) 3314,
L2
         
 875436
(3) 3315,
L2
         
 875436
(3) 4,
L1
         
 875436
(3) 5,
L1
         
 875436
(3) 6,
L1
         
 875436
(3) 7,
L1
         
 875436
(3) 8,
L1
         
 875436
(3) 9,
L1
         
 876441
(3) 1,
L1
         
 876441
(3) 10,
L1
         
 876441
(3) 11,
L1
         
 876441
(3) 12,
L1
         
 876441
(3) 13,
L1
         
 876441
(3) 14,
L1
         
 876441
(3) 15,
L1
         
 876441
(3) 2,
L1
         
 876441
(3) 3,
L1
         
 876441
(3) 3301,
L2
         
 876441
(3) 3302,
L2
         
 876441
(3) 3303,
L2
         
 876441
(3) 3304,
L2
         
 876441
(3) 3305,
L2
         
 876441
(3) 3306,
L2
         
 876441
(3) 3307,
L2
         
 876441
(3) 3308,
L2
         
 876441
(3) 3309,
L2
         
 876441
(3) 3310,
L2
         
 876441
(3) 3311,
L2
         
 876441
(3) 3312,
L2
         
 876441
(3) 3313,
L2
         
 876441
(3) 3314,
L2
         
 876441
(3) 3315,
L2
         
 876441
(3) 4,
L1
         
 876441
(3) 5,
L1
         
 876441
(3) 6,
L1
         
 876441
(3) 7,
L1
         
 876441
(3) 8,
L1
         
 793504
(1) 2,
L14
            
  677483
(9) 2108,
L2
     
  677483
(9) 2107,
L2
     
  677483
(9) 2106,
L2
     
  677483
(9) 2105,
L2
     
  677483
(9) 2104,
L2
     
  677483
(9) 2103,
L2
     
  677483
(9) 2102,
L2
     
  793558
(3) 1,
L12
         
  793558
(3) 2,
L14
         
  27327259
(1) 1,
L1
         
  27325659
(1) 2,
L1
         
  684493
(2) 1,
L1
     
  657318
(3) 1,
L1
  439238
(2) 1,
L1
    
  751033
(3) 62,
L1
  291473
(2) 1,
L1
     
  273272
(1) 1,
L1
  720405
(4) 1,
L1
    
  223222
(3) 201,
L2
  793560
(3) 2,
L14
     
  225385
(3) 1,
L1
  793560
(3) 1,
L12
     
   30569759
(36) 1,
L12
  26973160
(3) 1,
L14
     
   280355
(3) 1,
L1
  26953160
(3) 1,
L12
     
      32868259
(1) 1,
L12
       
      27327259
(1) 2,
L1
     
      27325659
(1) 3,
L1
     
      515282
(1) 1,
L1
     
      510144
(1) 1,
L1
     
      683484
(2) 1,
L1
       
      680321
(2) 1,
L1
      
      683382
(2) 1,
L1
     
      273256
(1) 1,
L1
     
       683484
(2) 1,
L1
    
        280335
(3) 1,
L1
   
        28022359
(3) 1,
L1
   
        28022359
(3) 2,
L1
   
        28036259
(3) 1,
L1
   
        28036259
(3) 2,
L1
   
         791491
(1) 14,
L1
   
         706402
(5) 701,
L2
         791491
(1) 41,
L1
   
         791491
(1) 40,
L1
   
         791491
(1) 4,
L1
   
         791491
(1) 39,
L1
   
         791491
(1) 32,
L1
   
         791491
(1) 18,
L1
   
         791491
(1) 19,
L1
  
         791491
(1) 20,
L1
  
         791491
(1) 31,
L1
   
         791491
(1) 24,
L1
   
         791491
(1) 21,
L1
   
         791491
(1) 22,
L1
   
เสาร์ 245371
(3) 2,
L1
         
 192409
(5) 2501,
L2
         
 685492
(6) 1,
L1
    
 439100
(3) 1,
L1
         
 190402
(6) 1,
L1
         
 192409
(5) 1,
L1
         
 245371
(3) 203,
L2
         
 192409
(5) 2,
L1
         
  265121
(3) 1,
L1
         
  201451
(1) 1,
L1
         
  26951260
(3) 1,
L14
         
  265121
(3) 1,
L1
         
  190405
(3) 2,
L1
         
  316493
(2) 1,
L1
     
  190403
(2) 1,
L1
         
  26951260
(3) 1,
L12
         
  316493
(2) 301,
L2
     
  42953159
(3) 1,
L12
  192409
(5) 2501,
L2
    
  751039
(3) 45,
L1
  192409
(5) 2,
L1
    
      192409
(5) 1,
L1
    
      190405
(3) 2,
L1
      
      190402
(6) 1,
L1
    
      26963260
(3) 1,
L14
     
      407206
(3) 1,
L1
    
      261452
(3) 8,
L1
     
      261452
(3) 7,
L1
     
      261452
(3) 6,
L1
     
      261452
(3) 5,
L1
     
      261452
(3) 4,
L1
     
      261452
(3) 3,
L1
     
      261452
(3) 2,
L1
     
      439100
(3) 1,
L1
       
      190403
(2) 1,
L1
     
      26963260
(3) 1,
L12
     
       439201
(3) 1,
L1
  
         400307
(2) 1,
L1
   
         43778159
(3) 1,
L14
  
อาทิตย์ 407401
(3) 1,
L1
         
 192409
(5) 2501,
L2
         
 192409
(5) 2,
L1
         
 192409
(5) 1,
L1
         
 685492
(6) 1,
L1
    
 752491
(3) 141,
L2
   
 190402
(6) 1,
L1
  192409
(5) 2,
L1
     
  22769959
(12) 201,
L13
  192409
(5) 2501,
L2
     
  407308
(2) 1,
L1
  190402
(6) 1,
L1
    
   26510159
(2) 301,
L2
  192409
(5) 1,
L1
 401699
(12) 1,
L12
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29