เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : Arr
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ 43930659
(2) 1,
L1
         
 24545459
(3) 1,
L1
         
 10160660
(3) 102,
L13
    
 68337560
(4) 1,
L1
    
 68789863
(48) 1,
L14
     
 41141759
(2) 1,
L1
           
 30110159
(2) 63,
L1
           
 682491
(6) 1,
L1
     
 87852261
(3) 1,
L12
           
  65731060
(3) 1,
L1
          
  30310859
(1) 5,
L1
         
  30310859
(1) 6,
L1
         
  68751663
(1) 1,
L12
         
  31354159
(3) 1,
L12
         
  79350363
(1) 1,
L14
         
  30310859
(1) 4,
L1
         
  40710362
(3) 1,
L1
         
  192409
(5) 1,
L1
         
  30310859
(1) 3,
L1
         
  687609
(3) 1,
L12
         
  687609
(3) 1,
L14
         
  30310859
(1) 2,
L1
         
  30310859
(1) 1,
L1
         
  31354159
(3) 1,
L14
         
  68239159
(2) 1,
L1
     
  30638759
(3) 1,
L1
  24541159
(3) 2,
L1
     
  30638759
(3) 301,
L2
  24534159
(3) 1,
L1
     
  19040259
(2) 2,
L1
  68337360
(1) 1,
L1
     
  50533359
(1) 1,
L1
  31134259
(4) 2,
L1
     
  24521559
(3) 1,
L1
  83750261
(3) 1,
L12
   
  24541159
(3) 1,
L1
  68021159
(3) 4,
L1
      
  68751563
(3) 1,
L12
  68021159
(3) 3,
L1
      
   40730959
(2) 1,
L1
  40720262
(3) 1,
L1
    
   87852261
(3) 1,
L12
  30932559
(3) 1,
L1
     
      65130859
(4) 1,
L1
      
      30633159
(3) 1,
L1
     
      687611
(2) 1,
L14
      
      687611
(2) 1,
L12
      
      192409
(5) 1,
L1
    
      311342
(4) 301,
L2
     
      68750063
(3) 1,
L12
     
      43910162
(3) 1,
L1
   
       30937259
(3) 1,
L1
    
       30937259
(3) 301,
L2
    
        65130859
(4) 1,
L1
 24521559
(3) 2,
L1
  
         791542
(2) 1,
L1
 
         68248159
(1) 1,
L1
    
         24545459
(3) 2,
L1
 
          24534159
(3) 2,
L1
 
อังคาร 87852161
(3) 1,
L12
           
 40741359
(3) 1,
L1
         
 65731360
(3) 1,
L1
           
 10160660
(3) 102,
L13
    
 31132159
(3) 1,
L1
           
 24527559
(3) 1,
L1
         
 42347059
(3) 402,
L2
         
 682491
(6) 1,
L1
     
 40720162
(3) 1,
L1
  65732560
(2) 1,
L1
       
  192409
(5) 1,
L1
  87852061
(3) 1,
L12
      
  92630159
(3) 1,
L1
  68337560
(4) 1,
L1
     
  24541159
(3) 4,
L1
  92630159
(3) 2,
L1
     
  92541359
(3) 1,
L1
  40522362
(3) 1,
L1
    
  24541159
(3) 3,
L1
  68750063
(3) 1,
L12
     
  68021159
(3) 3,
L1
  192409
(5) 1,
L1
   
  40531259
(3) 1,
L1
  19040659
(2) 2,
L1
    
   87852161
(3) 1,
L12
  43932159
(2) 1,
L1
    
   41672459
(2) 1,
L14
  43932259
(2) 1,
L1
    
   65731960
(3) 1,
L1
  24527559
(3) 2,
L1
    
    68759163
(1) 1,
L12
  24543159
(3) 2,
L1
     
      24545159
(3) 1,
L1
     
      92541359
(3) 2,
L1
     
      26144259
(3) 1,
L1
     
      32930359
(3) 1,
L1
      
      32930459
(3) 1,
L1
     
      32943259
(3) 1,
L1
     
      30310859
(1) 10,
L1
     
      30310859
(1) 11,
L1
     
      30310859
(1) 12,
L1
     
      30310859
(1) 13,
L1
     
      30310859
(1) 7,
L1
     
      30310859
(1) 8,
L1
     
      30310859
(1) 9,
L1
     
      31361159
(3) 1,
L12
      
      31132159
(3) 1,
L1
     
      75731059
(4) 51,
L1
     
       65732560
(2) 1,
L1
     
        87852061
(3) 1,
L12
    
        30944359
(3) 1,
L1
   
        30942359
(3) 1,
L1
   
        31361159
(3) 1,
L12
   
        85134159
(3) 7,
L1
    
        32930359
(3) 1,
L1
    
        30352759
(3) 1,
L12
   
        41551262
(3) 401,
L13
  
        19040159
(1) 1,
L1
    
        19040159
(1) 2,
L1
    
         791443
(3) 1,
L1
  
         30645559
(3) 1,
L1
  
         68248159
(1) 1,
L1
    
         41140359
(2) 1,
L1
   
          24531459
(3) 1,
L1
 
          24545159
(3) 2,
L1
 
          24543159
(3) 1,
L1
 
พุธ 682491
(6) 1,
L1
     
 40532659
(3) 1,
L1
  40547259
(3) 1,
L1
    
 40731059
(3) 1,
L1
  31132159
(3) 2,
L1
     
 43940059
(2) 1,
L1
  68337560
(4) 1,
L1
    
 24527159
(3) 1,
L1
  24522159
(3) 1,
L1
     
 30643959
(3) 1,
L1
    68750163
(3) 1,
L12
   
 30643959
(3) 301,
L2
    687605
(1) 1,
L12
       
 31132159
(3) 2,
L1
    26222559
(3) 1,
L1
     
 65731760
(3) 1,
L1
 30310759
(3) 2,
L1
  43920162
(3) 1,
L1
   
  65731760
(3) 1,
L1
    31368159
(2) 1,
L12
      
  30310759
(3) 1,
L1
  687605
(1) 1,
L14
       
  50536259
(1) 1,
L1
  30631359
(3) 2,
L1
     
  24531259
(3) 1,
L1
  40720462
(3) 1,
L1
    
  24522159
(3) 2,
L1
  50536259
(1) 2,
L1
 68248159
(1) 1,
L1
    
  68750263
(2) 1,
L12
   24527359
(3) 1,
L1
 24510659
(2) 1,
L1
   
  19040259
(2) 1,
L1
     24527159
(3) 2,
L1
 
   83754261
(3) 1,
L12
    791442
(2) 1,
L1
   
   65731060
(3) 1,
L1
      30643959
(3) 1,
L1
 
   31134259
(4) 1,
L1
      30643959
(3) 301,
L2
 
   28032359
(3) 2,
L1
       24510659
(2) 2,
L1
 
   28032359
(3) 1,
L1
       791444
(3) 1,
L1
 
พฤหัสบดี 43710159
(3) 1,
L1
         
 83752161
(3) 1,
L12
        
 31134259
(4) 1,
L1
            
 10160660
(3) 101,
L13
    
 682491
(6) 1,
L1
     
 43921162
(3) 1,
L1
  32949059
(1) 1,
L1
      
 42333259
(3) 402,
L2
  65731960
(3) 1,
L1
     
 40029159
(1) 6,
L1
  43942259
(2) 1,
L1
    
 40720362
(2) 1,
L1
  30633059
(3) 1,
L1
     
  65731360
(3) 1,
L1
   687606
(1) 1,
L14
       
  50533359
(1) 2,
L1
  68755363
(3) 1,
L12
     
  40521462
(2) 1,
L1
  40720962
(2) 1,
L1
    
  68750263
(2) 1,
L12
   26211159
(3) 1,
L1
     
  32944159
(3) 1,
L1
  30869159
(1) 1,
L12
      
  30633259
(3) 1,
L1
  41575159
(3) 1,
L14
   
  24521459
(3) 1,
L1
  31134259
(4) 1,
L1
     
  30310859
(1) 16,
L1
  72040259
(2) 1,
L1
  
  83431259
(2) 1,
L1
    68248159
(1) 1,
L1
    
  30310859
(1) 15,
L1
     791444
(3) 1,
L1
  
  30310859
(1) 14,
L1
     83245659
(3) 1,
L1
  
   41141562
(2) 1,
L1
      67846359
(2) 2102,
L2
  
          24521459
(3) 2,
L1
 
           41674159
(3) 1,
L14
 
ศุกร์ 40640259
(3) 1,
L1
        41762362
(3) 401,
L13
 
 43930059
(2) 1,
L1
         
 682491
(6) 1,
L1
     
 40710262
(3) 1,
L1
         
 10160660
(3) 101,
L13
    
 24527659
(3) 2,
L1
  24535159
(3) 2,
L1
      
  65731760
(3) 1,
L1
   40740159
(3) 1,
L1
    
  91721159
(3) 1,
L1
  28034659
(3) 1,
L1
     
  30633059
(3) 2,
L1
  30635059
(3) 1,
L1
     
  24535159
(3) 1,
L1
  26951160
(3) 1,
L12
     
  68750163
(3) 1,
L12
  26961160
(3) 1,
L12
     
  26963260
(3) 1,
L12
  24527659
(3) 1,
L1
     
  41672359
(2) 1,
L14
  68246159
(2) 1,
L1
      
  68449259
(1) 1,
L1
  30631359
(3) 1,
L1
     
  32947359
(3) 1,
L1
  30311063
(1) 1,
L1
     
  32943359
(3) 1,
L1
  30311063
(1) 2,
L1
     
  32934359
(3) 1,
L1
  30310663
(1) 1,
L1
     
      30310663
(1) 2,
L1
     
      30310663
(1) 3,
L1
     
      72040259
(2) 1,
L1
  
      30310759
(3) 4,
L1
     
      30310759
(3) 3,
L1
     
      311342
(4) 301,
L2
     
      43940659
(2) 1,
L1
    
      30310663
(1) 5,
L1
     
      30310663
(1) 4,
L1
     
      65130859
(4) 1,
L1
     
      91721159
(3) 2,
L1
     
      70640559
(4) 1,
L1
    
      31134259
(4) 2,
L1
 791491
(1) 9,
L1
  
         791491
(1) 1,
L1
  
         791491
(1) 10,
L1
  
         791491
(1) 11,
L1
  
         791491
(1) 12,
L1
  
         791491
(1) 13,
L1
  
         791491
(1) 14,
L1
  
         791491
(1) 15,
L1
  
         791491
(1) 16,
L1
  
         791491
(1) 17,
L1
  
         791491
(1) 18,
L1
  
         791491
(1) 19,
L1
  
         791491
(1) 2,
L1
  
         791491
(1) 20,
L1
  
         791491
(1) 21,
L1
  
         791491
(1) 22,
L1
  
         791491
(1) 23,
L1
  
         791491
(1) 24,
L1
  
         791491
(1) 25,
L1
  
         791491
(1) 26,
L1
  
         791491
(1) 27,
L1
  
         791491
(1) 28,
L1
  
         791491
(1) 29,
L1
  
         791491
(1) 3,
L1
  
         791491
(1) 30,
L1
  
         791491
(1) 31,
L1
  
         791491
(1) 32,
L1
  
         791491
(1) 33,
L1
  
         791491
(1) 34,
L1
  
         791491
(1) 35,
L1
  
         791491
(1) 36,
L1
  
         791491
(1) 37,
L1
  
         791491
(1) 38,
L1
  
         791491
(1) 39,
L1
  
         791491
(1) 4,
L1
  
         791491
(1) 40,
L1
  
         791491
(1) 41,
L1
  
         791491
(1) 42,
L1
  
         791491
(1) 43,
L1
  
         791491
(1) 44,
L1
  
         791491
(1) 45,
L1
  
         791491
(1) 46,
L1
  
         791491
(1) 5,
L1
  
         791491
(1) 6,
L1
  
         791491
(1) 7,
L1
  
         791491
(1) 8,
L1
  
          85134159
(3) 7,
L1
  
          40740259
(2) 1,
L1
  
          41672459
(2) 1,
L14
  
เสาร์ 687998
(36) 1,
L14
     
 10160660
(3) 102,
L13
    
 687898
(8) 1,
L14
     
 687999
(48) 1,
L14
         
 687699
(12) 1,
L12
     
 20655161
(3) 201,
L13
          
 40731059
(3) 2,
L1
         
 10160660
(3) 101,
L13
    
  19040259
(2) 1,
L1
 20651161
(3) 201,
L13
  41671959
(3) 1,
L14
 
  26953160
(3) 1,
L12
  26347260
(1) 8,
L1
  41762362
(3) 401,
L13
  19040259
(2) 2,
L1
  26347260
(1) 7,
L1
     
  26145259
(3) 1,
L1
  26347260
(1) 6,
L1
     
  30635259
(3) 1,
L1
  26347260
(1) 5,
L1
     
  26347360
(3) 1,
L1
  26347260
(1) 4,
L1
     
  26347360
(3) 2,
L1
  26347260
(1) 3,
L1
     
  26347360
(3) 3,
L1
  26347260
(1) 2,
L1
     
  26347360
(3) 4,
L1
 75333159
(3) 41,
EXAM
     
  26347360
(3) 5,
L1
  27748359
(2) 1,
L1
     
  26347360
(3) 6,
L1
  40981259
(3) 401,
L15
     
  26347360
(3) 7,
L1
  28033559
(3) 1,
L1
     
  77037859
(3) 63,
L1
  77037959
(2) 63,
L1
      
  26347360
(3) 8,
L1
  77037959
(2) 61,
L1
      
  77037859
(3) 61,
L1
  26347260
(1) 1,
L1
     
      26973160
(3) 1,
L14
     
อาทิตย์ 10160660
(3) 101,
L13
    
 10160660
(3) 102,
L13
    
 40971159
(3) 1,
L14
          
  26975160
(3) 1,
L14
         
  68449159
(6) 1,
L1
     
  675469
(3) 2101,
L2
         
  68549159
(6) 1,
L1
     
      40981159
(3) 401,
L15
    
      26983260
(3) 1,
L14
 41672159
(3) 1,
L14
          41752062
(3) 401,
L13
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียนรายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
8 ส.ค. 256313:00-16:00สอบกลางภาค
75333159 : Web Programming กลุ่ม 41
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29