เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษางดบริการในช่วงปิดภาคเรียนดังนี้(ด่วนที่สุด)
กองทะเบียนฯ งดบริการในวันเสาร์-อาทิตย์
และงดบริการวันจันทร์ พุธ และศุกร์ช่วง 16.30-20.30 น.

ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 2559 -3 ม.ค. 2560
จึงเรียนเพื่อโปรดทราบขออภัยในความไม่สะดวก
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 ธันวาคม 2559
 2.กำหนดการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
วันเปิดภาคเรียนวันที่ 4 ม.ค. 2560
ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชาออนไลน์ ระดับปริญญาตรี
 • ทุกชั้นปีวันที่ 4-10 ม.ค. 60 *ระบบเปิดวันที่ 4 ม.ค. 60 เวลา 8.30 น.

  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชาออนไลน์สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ
 • ทุกชั้นปีวันที่ 10-16 ม.ค. 60 *ระบบเปิดวันที่ 10 ม.ค. 60 เวลา 9.00 น.

  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา
 • ทุกชั้นปี วันที่ 4-10 ม.ค. 60 *ระบบเปิดวันที่ 4 ม.ค. 60 เวลา 8.30 น.

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2559
   3.ประกาศรายวิชา 852312(ด่วนมาก)
  รายวิชา 852312 การอยู่ค่ายพักแรม กลุ่ม 2 วันพุธ เปิดสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาเอกเลือก แต่เนื่องจากมิได้ระบุเฉพาะกลุ่มลงในระบบ ดังนั้น ผู้สอนขอให้นิสิตที่ลงทะเบียนไว้ดำเนินการขอถอนรายชื่อเรียนออกจากระบบ แต่ให้สิทธิ์สำรองชื่อเข้าเรียนกลุ่ม 1 วันจันทร์และ กลุ่ม 181 วันศุกร์แทน และขอให้นิสิตเข้าห้องเรียนเพื่อพบผู้สอนในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน หากมีข้อสงสัยให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรง
  ประกาศโดย   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2559
   4.การประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)
   
  ช่วงประเมินการสอนของอาจารย์ วันที่ 5 พ.ย.-5 ธ.ค.2559
  หากมีปัญหาเกี่ยวกับการประเมิน ติดต่อสอบถาม
  ได้ที่งานประกันคุณภาพศึกษา
  โทรศัพท์ 0-3810-2716 และ 038-10-2640
  เว็บประเมิน http://assess.buu.ac.th [CLICK]  
  ประกาศโดย   งานประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 พฤศจิกายน 2559
   5.กำหนดการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)
 • ช่วงวันสอบปลายภาควันที่ 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 59

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2559
   6.ประกาศข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 15-16 พ.ค. 2560
  รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรจากปีการศึกษา 2557 มารับวันที่ 15-16 พ.ค.2559 คลิก
  ให้นิสิตที่ยื่นคำร้องขอเลื่อนรับปริญญาตรวจสอบรายชื่อหากไม่พบรายชื่อให้แจ้งกองทะเบียนฯ โดยด่วน
  **ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2559
   7.ข้อบังคับการศึกษา สำหรับนิสิตที่เข้าปีการศึกษา 2559

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 กรกฎาคม 2559
   8.จัดการรหัสผ่านด้วยตัวเอง !!! ..... ง่าย สะดวก ทำได้ตลอดเวลา

  Click ที่ภาพเพื่อขยายภาพ
  ประกาศโดย   สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2558
   9.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29