เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ช่วงลงทะเบียนเรียนคณะศึกษาศาสตร์ที่ไปฝึกสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560(ด่วนมาก)

Click เพื่อขยาย

ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 ตุลาคม 2560
 2.ช่วงขยายเวลาการชำระเงินนิสิตกู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2560 เทอม 1(ด่วนมาก)
นิสิตกู้ยืมที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภายใน 31 ต.ค. 2560 โดยไม่เสียค่าปรับ โดยชำระเงินที่กองคลังชั้น 3 ตึก ภปร.
ตรวจสอบรายชื่อคลิก
ประกาศโดย   กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 3.กำหนดปฏิทินภาคต้น ปี 2560(ด่วน)
ช่วงพิมพ์ใบค่าเทอมและชำระเงินนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา เคมีศึกษา ชีววิทยาศึกษา และฟิสิกส์ศึกษา
 • วันที่ 16-20 ต.ค. 60
 • **นิสิตสามารถชำระเงินออนไลน์ หรือชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ได้แก่ ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรและธ.ธนชาต


  เฉพาะ นิสิตวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
 • ช่วงชำระเงินค่าลงทะเบียน ทุกชั้นปี วันที่ 1-30 พ.ย. 60
  สามารถชำระออนไลน์หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรไทย หรือ ธ.ธนชาต

  **นิสิตต้องตรวจสอบรายวิชาและกลุ่มให้ครบถ้วนก่อนการชำระเงิน

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   19 กรกฎาคม 2560
   4.ประกาศ [ปิดทำการ]
  กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ปิดทำการวันที่ 13, 23, 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560


  Click here to enlarge image
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2560
   5.กำหนดจัดโครงการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ(BUU-GET) ปีการศึกษา 2560
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 กรกฎาคม 2560
   6.ข้อบังคับการศึกษา สำหรับนิสิตที่เข้าปีการศึกษา 2559

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 กรกฎาคม 2559
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29