เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557(มี.ค.-พ.ค.)(ด่วนที่สุด)
เฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ที่เข้าเรียนเทอมฤดูร้อน

ผู้ที่ชำระเงินภาคฤดูร้อนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ไม่ทัน
 • ให้ชำระเงินที่กองคลังฯ ชั้น 3 ตึกภปร. โดยเสียค่าปรับ ภายในวันที่ 5 เม.ย. 58

  เฉพาะนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รหัส 54
  ลงทะเบียนเพิ่มลดออนไลน์ภาคฤดูร้อนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 • ลงทะเบียนวันที่ 30 มี.ค.-3 เม.ย. 2558 ในวันที่ 30 มี.ค. ระบบเปิด 8.30 น.

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2558
   2.กำหนดการภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
  ช่วงงดเรียนแบบติด W ในระบบ
 • วันที่ 16 ก.พ.– 11 พ.ค. 2558

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2557
   3.ประกาศงดการเรียนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
  มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศงดการเรียนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
  เฉพาะที่บางแสน วันพฤหัสบดีที่ 16 และวันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

  ประกาศ: http://reg.buu.ac.th/document/nteach.pdf

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2558
   4.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29