เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการภาคเรียนที่ฤดูร้อน 2558(ด่วนที่สุด)
ชำระค่าเทอมล่าช้าโดยเสียค่าปรับภายในวันที่ 3 ก.ค. 59 ที่กองคลังชั้น 3 ตึกภปร. โดยพิมพ์ใบชำระเงินที่กองทะเบียนฯ

 • ช่วงวันสอบกลางภาควันที่ 27 มิ.ย.-3 ก.ค. 59
 • ช่วงงดเรียนรายวิชา(DROP โดยติด W ในทรานสคริปร์)วันที่ 25 มิ.ย.-17 ก.ค. 59

 • นิสิตที่ลดรายวิชาเหลือ 0 หน่วยกิต ดังรายชื่อคลิก ให้นิสิตมาติดต่อยกเลิกการลงทะเบียนที่กองทะเบียน(ขณะนี้ได้ทำการ Lock ระบบแล้ว) โดยมายกเลิกภายใน 30 มิ.ย. 59

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
  ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2559
   2.การประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558(ด่วนมาก)
   
  ช่วงประเมินการสอนของอาจารย์ วันที่ 4-31 ก.ค.2559
  หากมีปัญหาเกี่ยวกับการประเมิน ติดต่อสอบถาม
  ได้ที่งานประกันคุณภาพศึกษา
  โทรศัพท์ 0-3810-2716 และ 038-10-2640
  เว็บประเมิน http://assess.buu.ac.th [CLICK]  
  ประกาศโดย   งานประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2559
   3.กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558(ด่วนมาก)  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
  ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2559
   4.การรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  ตรวจสอบวันสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.buu.ac.th/registrar/graduate_test.asp

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2559
   5.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29