เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการภาคปลาย ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
นิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ-ภาคพิเศษ
 • นิสิตปริญญาตรีรหัส 54 และรหัสน้อยกว่า 54 วันที่ 28 พ.ย.- 7 ธ.ค. 2557
  ในวันที่ 28 พ.ย. ระบบเปิด 8.30 น.

 • นิสิตปริญญาตรีรหัส 55 วันที่ 1-7 ธ.ค. 2557
  ในวันที่ 1 ธ.ค. ระบบเปิด 8.30 น.

 • นิสิตปริญญาตรีรหัส 56 วันที่ 2-7 ธ.ค. 2557
  ในวันที่ 2 ธ.ค. ระบบเปิด 8.30 น.

 • นิสิตปริญญาตรีรหัส 57 วันที่ 3-7 ธ.ค. 2557
  ในวันที่ 3 ธ.ค. ระบบเปิด 8.30 น.

  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 • นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี วันที่ 28 พ.ย.- 7 ธ.ค. 2557
  ในวันที่ 28 พ.ย. ระบบเปิด 8.30 น.

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2557
   2.สำหรับนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่่แล้วเข้าระบบไม่ได้(ด่วนมาก)
  สำหรับนิสิตที่ลืมรหัสผ่านในการเข้าระบบ ให้นิสิตดำเนินการขอรหัสผ่านให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 28 พ.ย. 2557 เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเรียน โดยสามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยคลิกตามรูป

  หาก e-mail ที่ให้ไว้ใช้งานไม่ได้ ให้โทรแจ้งแก้ไข e-mail ได้ที่กองทะเบียนฯ 038-102722 ถึง 29 หรือขอรหัสผ่านใหม่โดยตรงได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ โทร 038-10-2769 ถึง 71
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2557
   3.กำหนดให้นิสิตทำการประเมินการสอนของอาจารย์ 2557/1
  ให้นิสิตที่ทำการประเมินการสอนของอาจารย์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. - 12 ธ.ค. 2557

  หากมีปัญหาเกี่ยวกับการประเมิน สามารถสอบถามได้ที่ งานประกันคุณภาพศึกษา กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-3810-2716 และ 038-10-2640
  ประกาศโดย   งานประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2557
   4.รายชื่อผู้ขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญามาปีการศึกษา 2556
  ให้นิสิตผู้ที่ทำเรื่องขอเลื่อนรับปริญญาไว้ ตรวจรายชื่อผู้ขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญามาปีการศึกษา 2556(วันที่ 19-20 มี.ค. 2558) ว่าตนเองมีชื่อหรือไม่ หากไม่มีชื่อให้นิสิตรีบติดต่อกับกองทะเบียนฯ โดยด่วน คลิก
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2557
   5.กำหนดการภาคต้น ปีการศึกษา 2557
  ช่วงงดเรียนรายวิชา
 • วันที่ 1 ก.ย. -7 ธ.ค. 2557

  ช่วงสอบปลายภาค
 • วันที่ 8 -22 ธ.ค. 2557

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2557
   6.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
   7.คู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป
 • พ.ศ.2545 (สำหรับนิสิต รหัส 45-48)  
 • พ.ศ.2549 (สำหรับนิสิต รหัส 49-53)  
 • พ.ศ.2554  
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2550
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29