เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 กรกฎาคม 2558
 2.ค่าปรับลงทะเบียนเรียน เพิ่ม หรือ ลดรายวิชา ล่าช้า(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 กรกฎาคม 2558
 3.กำหนดการเปิดภาคเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 และกำหนดการปฐมนิเทศนิสิต
ประกาศการลงทะเบียนเทอมต้นปีการศึกษา 2558
นิสิตต้องทำการลงทะเบียนภายในกำหนดเวลา หากไม่ลงตามกำหนดเวลา นิสิตจะต้องชำระค่าปรับการลงทะเบียนช้าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการเก็บเงินค่าปรับการลงทะเบียนเรียน พ.ศ. 2558


กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก

กำหนดการเปิดภาคเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558
 • วันที่ 10 สิงหาคม 2558

  กำหนดการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี
 • ชั้นปี 4 วันที่ 27-29 ก.ค. 2558(รหัส 55 และรหัสที่น้อยกว่า 55)
  ในวันที่ 27 ก.ค. ระบบเปิด 8.30 น.
 • ชั้นปี 3 วันที่ 29 ก.ค.-1 ส.ค. 2558 (รหัส 56)
  ในวันที่ 29 ก.ค. ระบบเปิด 8.30 น.
 • ชั้นปี 2 วันที่ 3-6 ส.ค. 2558 (รหัส 57)
  ในวันที่ 3 ส.ค. ระบบเปิด 8.30 น.
 • ชั้นปี 1 วันที่ 6-9 ส.ค. 2558 (รหัส 58)
  ในวันที่ 6 ส.ค. ระบบเปิด 8.30 น.

  กำหนดการลงทะเบียน ระดับบัณฑิตศึกษา
 • ทุกชั้นปี วันที่ 27ก.ค.-9 ส.ค. 2558
  ในวันที่ 27 ก.ค. ระบบเปิด 8.30 น.

  เฉพาะนิสิตคณะโลจิสติกส์ระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 58
  ลงทะเบียน วันที่ 26 ก.ค. 2558 เวลา 9.00-17.00 น.


  กำหนดการลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอกและนิสิตต่างสถาบัน
 • ยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 10 - 16 ส.ค. 2558


  กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบโอนภาคต้น ปีการศึกษา 2558
  ทุกชั้นปียื่นเอกสารที่กองทะบียน วันที่ 10-23 ส.ค. 2558
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2558
   4.ข้อมูลการรายงานตัว
  ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถดาว์นโหลดข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
 • คำชี้แจงขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์
 • ค่าธรรมเนียมการรายงานตัว
 • ข้อมูลหอพัก
  ได้ที่ http://reg.buu.ac.th/registrar/register.asp
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 มิถุนายน 2558
   5.กำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อนช่วงที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (มิ.ย.-ส.ค.)
  ช่วงสอบปลายภาค วันที่ 31 ก.ค. -7 ส.ค. 2558

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
  ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2558
   6.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29