เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศการรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อนช่วงที่ 2 ปีการศึกษา2557(ด่วนที่สุด)
นิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ที่สำเร็จการศึกษา 17 ส.ค. 58 รับเอกสารวันที่ 1 ก.ย. 58 เป็นต้นไป

โดยนำบัตรนิสิตมารับ(หากหายให้แจ้งความและใช้บัตรประชาชนแทน)
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2558
 2.กำหนดการภาคต้น ปีการศึกษา 2558(ด่วน)
กำหนดการชำระเงินที่ธนาคาร
(ชำระได้ที่ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ธนชาต ธ.กสิกร ทุกสาขาทั่วประเทศ)

 • ช่วงพิมพ์ใบชำระเงินระดับปริญญาตรี วันที่ 20-28 ส.ค. 2558
 • ช่วงพิมพ์ใบชำระเงินระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 24-28 ส.ค. 2558

 • ช่วงชำระเงินทุกชั้นปี วันที่ 24-28 ส.ค. 2558

 • คู่มือพิมพ์ใบชำระเงิน
  **ก่อนการชำระเงินตรวจสอบรายวิชาและกลุ่มให้ถูกต้องก่อน


  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2558
   3.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
  รายละเอียดที่ เมนู "การยื่นคำร้องขอรับปริญญา"
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2558
   4.จัดการรหัสผ่านด้วยตัวเอง !!! ..... ง่าย สะดวก ทำได้ตลอดเวลา

  Click ที่ภาพเพื่อขยายภาพ
  ประกาศโดย   สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2558
   5.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29