เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการภาคเรียนที่ฤดูร้อน 2558(ด่วนที่สุด)

(นิสิตลงทะเบียนไม่ได้ติดต่อกองทะเบียน มิฉะนั้นจะเสียค่าปรับหากไม่ทำในเวลา)

 สำหรับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ศึกษาเฉพาะช่วงฤดูร้อน
 • ช่วงวันชำระค่าลงทะเบียนเรียนหรือรักษาสภาพที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย
  ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ธนชาต ธ.กสิกรไทย
  วันที่ 28 มี.ค.-1 เม.ย. 2559

 • โดยนิสิตที่รักษาสภาพยื่นคำร้อง RE10 ที่กองทะเบียนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2559(นิสิตรหัส 57 ที่เข้าฤดูร้อนและรหัสที่น้อยกว่า)


  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
  ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2559
   2.การประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558(ด่วนมาก)
   
  ช่วงประเมินการสอนของอาจารย์ วันที่ 25 เม.ย.- 24 พ.ค.2559
  หากมีปัญหาเกี่ยวกับการประเมิน ติดต่อสอบถาม
  ได้ที่งานประกันคุณภาพศึกษา
  โทรศัพท์ 0-3810-2716 และ 038-10-2640
  เว็บประเมิน http://assess.buu.ac.th [CLICK]  
  ประกาศโดย   งานประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2559
   3.การสละสิทธิ์เข้าศึกษา สำหรับปริญญาตรี ที่เข้าปีการศึกษา 2559


  ตรวจสอบสถานะการสละสิทธิ์ ที่ [CLICK] http://reg.buu.ac.th/registrar/check_status.asp
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2559
   4.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29