เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.การรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน 2558(ด่วนที่สุด)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 8 ส.ค. 2559
มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.-20 ก.ย. 59

**โดยนำบัตรนิสิตมารับ หากบัตรนิสิตหายให้ใช้บัตรประชาชนมารับ
(นำรูปชุดครุย 2 นิ้วมาด้วย 1 รูป เพื่อป้องกันกรณีรูปสูญหาย)
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2559
 2.กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ช่วงพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน 26 ส.ค.-2 ก.ย. 2559
 • ช่วงชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร 29 ส.ค.-2 ก.ย. 2559

 • สามารถชำระได้ที่ ธ.กรุงไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กสิกรไทย, ธ.ธนชาต


  คู่มือพิมพ์ใบชำระเงิน
  **ก่อนการชำระเงินตรวจสอบรายวิชาและกลุ่มให้ถูกต้องก่อน

  นิสิตที่รับเข้าโดยสถาบันพระบรมราชชนก(รหัส59) ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้คลิก ให้รับใบชำระเงินที่กองทะเบียนฯและชำระเงินที่กองคลังชั้น 3 ตึกภปร. วันที่ 29 ส.ค.-2 ก.ย. 59 ซึ่งนิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าวจะเข้าระบบพิมพ์ใบชำระเงินเองไม่ได้
 • ช่วงวันรับชำระเงินรายวิชาที่เทียบโอนได้ 19-25 ก.ย. 2559


 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2559
   3.กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559(ด่วน)  คู่มือขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษา

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
  ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2559
   4.จัดการรหัสผ่านด้วยตัวเอง !!! ..... ง่าย สะดวก ทำได้ตลอดเวลา(ด่วน)

  Click ที่ภาพเพื่อขยายภาพ
  ประกาศโดย   สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2558
   5.ข้อบังคับการศึกษา สำหรับนิสิตที่เข้าปีการศึกษา 2559

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 กรกฎาคม 2559
   6.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29