เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ปี 2560(ด่วนที่สุด)
**สำหรับนิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนยังเพิ่ม-ลดรายวิชาไม่ครบให้ติดต่อขอลงทะเบียนหรือเพิ่ม-ลดล่าช้า โดยชำระค่าปรับ
ที่กองทะเบียนฯ ภายในวันที่ 19 ม.ค. 61 เท่านั้น

**ให้นิสิตตรวจสอบรายวิชาที่เมนูผลการลงทะเบียน หากวิชาไม่ครบติดต่อกองทะบียนภายในวันที่ 19 ม.ค. 61

นิสิตทุกระดับชั้น
 • ช่วงพิมพ์ใบชำระค่าลงทะเบียน 25 ม.ค.- 2 ก.พ. 59
 • ช่วงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 29 ม.ค.- 2 ก.พ. 59
  สามารถชำระเงินออนไลน์หรือที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกร
  และธ.ธนชาติ
  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะบียนฯ   วันที่ประกาศ   7 พฤศจิกายน 2560
   2.ประกาศข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 (7-8 พ.ค. 61)(ด่วนมาก)
  รายชื่อผู้ที่มีหนี้สินที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตรจากปีการศึกษา 2559 คลิก
  **ให้ดำเนินการเคลียร์หนี้สินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2560 มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้
  หนี้สินหอพักและค่าไฟฟ้าติดต่อ 038-10-2531
  หนี้สินห้องสมุด ให้ติดต่อ 038-10-2475
  หนี้สินกองทะเบียนฯ ให้ติดต่อ 038-10-2725
  หนี้สินอื่นติดต่อกองกิจการนิสิตหรือติดต่อที่คณะของตนเอง

  **ส่วนกำหนดการอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
  ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2560
   3.การรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษา ภาคต้น 2560(ด่วน)
  นิสิตระดับปริญาตรี
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 11 ม.ค. 2561
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้วันที่ 22 ม.ค.-28 ก.พ. 61

  **โดยนำบัตรนิสิตมารับ หากบัตรนิสิตหายให้ใช้บัตรประชาชนมารับ
  (นำรูปชุดครุย 2 นิ้วมาด้วย 1 รูป เพื่อป้องกันกรณีรูปสูญหาย)
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2561
   4.กำหนดจัดโครงการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ(BUU-GET) ปีการศึกษา 2560
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 กรกฎาคม 2560
   5.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29