เมนูหลัก


สำหรับเจ้าหน้าที

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)

Click เพื่อขยาย

คู่มือการยื่นคำร้องสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2561
 2.ดาวน์โหลดเอกสารการแนบเบิกเพิ่ม นิสิตรหัส 61(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2561
 3.รายชื่อนิสิตกู้ยืมที่ได้รับการผ่อนผันชำระเงินช้า ภาคต้น ปีการศึกษา 2561(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2561
 4.การรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน 2560(ด่วนมาก)
นิสิตระดับปริญญาตรี
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 ส.ค. 2561
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. 61 เป็นต้นไป
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 ส.ค. 2561
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 61 เป็นต้นไป

  **โดยนำบัตรนิสิตมารับ หากบัตรนิสิตหายให้ใช้บัตรประชาชนมารับ
  (นำรูปชุดครุย 2 นิ้วมาด้วย 1 รูป เพื่อป้องกันกรณีรูปสูญหาย)

  กรณีมารับเอกสารแทนต้องใช้เอกสารดังนี้
  1.สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเอกสาร
  2.บัตรนิสิตตัวจริงของเจ้าของเอกสาร
  3.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับแทน
  ตรวจสอบวันสำเร็จการศึกษาคลิก

  **การรับเอกสารเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เปิดบริการถึง 20.30 น. ส่วนวันอื่นๆ ตามเวลาราชการ
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2561
   5.ปฏิทินการเทียบโอน ระดับปริญญาตรี (ภาคต้น ปีการศึกษา 2561)

  ปฏิทินการเทียบโอนรายวิชา ภาคต้น 2561
  Click เพื่อขยาย
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2561
   6.ประกาศเวลาให้บริการ
 • วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เปิดบริการ เวลา 08:30 – 17:00 น. และงดบริการเวลา 17:01 – 20:30 น.
 • วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เปิดบริการ เวลา 08:30 – 17:00 น. และงดบริการเวลา 17:01 – 20:30 น.

  Click เพื่อขยาย
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 กันยายน 2561
   7.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ https://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29