เมนูหลัก


สำหรับเจ้าหน้าที

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการชำระเงิน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561(ด่วนมาก)
นิสิตที่ยังลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชาไม่แล้วเสร็จให้นิสิตดำเนินการเพิ่ม-ลดล่าช้าได้
ภายใน 18 ม.ค. 2562 เท่านั้น โดยเสียค่าปรับ


Click เพื่อขยาย

คู่มือการเพิ่ม-ลดออนไลน์ระดับปริญญาตรีคลิก
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2561
 2.ประกาศข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 (30-31 พ.ค. 62)


**ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ
ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2561
 3.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
1. Download แบบฟอร์มที่ https://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29