เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการเทียบโอน ระดับปริญญาตรี (ภาคต้น ปีการศึกษา 2561)(ด่วนที่สุด)

ปฏิทินการเทียบโอนรายวิชา ภาคต้น 2561
Click เพื่อขยาย
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2561
 2.กำหนดเพิ่ม-ลดรายวิชาออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)

Click เพื่อขยาย

คู่มือการเพิ่ม-ลดรายวิชาระดับปริญญาตรี
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2561
 3.ประกาศปิดกลุ่มรายวิชาของสถาบันภาษา(กลุ่มเรียนที่บางแสน)
เนื่องจากในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 บางกลุ่มเรียนมีนิสิตลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนน้อย
สถาบันภาษาจึงไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ จึงขอปิดกลุ่มเรียนดังนี้
  ๑. ๙๙๙๓๐๒๕๙ Business English Reading กลุ่ม ๑
  ๒. ๙๙๙๓๐๓๕๙ Business English Writing กลุ่ม ๑
  ๓. ๙๙๙๓๐๖๕๙ English Pronunciation กลุ่ม ๑
  ๔. ๙๙๙๓๐๘๕๙ Critical English Reading กลุ่ม ๑
โดยนิสิตในกลุ่มดังกล่าวจะถูกถอนรายวิชาออก ขอให้นิสิตทำการตรวจสอบรายวิชาของตนเองด้วย
ประกาศโดย   สถาบันภาษา   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2561
 4.ประกาศงดการเรียนการสอนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ทุกระดับชั้น ทุกชั้นปี
ประกาศโดย   คณะวิทยาศาสตร์   วันที่ประกาศ   20 กรกฎาคม 2561
 5.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
1. Download แบบฟอร์มที่ https://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29