เมนูหลัก

จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ภาคการศึกษาที่12Summer
วิทยาเขต : บางแสน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   2101015 : - - ป.ตรี 4 ปี หลักสูตร (2554)5--
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
   4101006 : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 541--
   4101079 : การพยาบาลเด็ก - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 491--
   4101137 : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 491--
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29