เมนูหลัก

60835359Wheel Throwing
การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ13:00-17:50CR1CRC21201W    
อาจารย์ / ผู้สอน:
สำรองให้:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปี 320-0-20
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 61 ออกแบบเซรามิกส์
Course Description
การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ฝึกหัดการนวดดิน การบังคับควบคุมดินให้อยู่ศูนย์กลางของแป้นหมุน การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เป็นรูปทรงกระบอกสูง ทรงภาชนะปากผายขนาดต่าง ๆ ฝึกหัดการขูดตกแต่งผลิตภัณฑ์ขณะแห้ง การตัดปาก การตัดออกจากแป้นหมุน การเคลือบและการเผาเคลือบ

Wheel throwing, clay massaging, controlling the products on the wheel, forming products into a high cylinder form and different wide mouth container forms, practice on engraving products in order to decorate them when they are dry, glazing and firing

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29