เมนูหลัก

85110859Basketball
บาสเกตบอล
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์16:00-17:50BUG-2BUGC25250W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ
สำรองให้:วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ปี 1 ขึ้นไป25-23-2
สอบกลางภาค: Lecture : 7 ก.ย. 2563 เวลา 17:20 - 19:20 อาคาร FSS ห้อง FSS502
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ
สอบปลายภาค: Lecture : 2 พ.ย. 2563 เวลา 17:20 - 19:20 อาคาร FSS ห้อง FSS502
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ
หมายเหตุ: รหัส 63 วิทย์กีฬา (เลือกลงกลุ่มลูกบอล 1 วิชา)
Course Description
ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นบาสเกตบอลการเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นบาสเกตบอลศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความ สามารถและความชำนาญส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมกติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขันการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

The history and basic skills of Basketball, safety, how to choose, prepare and maintain equipment are the main parts of the class; This will make the student to understand the techniques, rules, team playing, officiating and organizing a competition; a positive attitude toward Basketball and using Basketball as a way to exercise is also discussed

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29