เมนูหลัก

85535359Basketball Coaching
การฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:บุรพวิชา : 85531359
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  05 พฤหัสบดี09:00-11:50BUG-2BUGC110W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี
อาจารย์ ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร FSS ห้อง FSS501
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี
Lecture : อาจารย์ ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร FSS ห้อง FSS501
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ
Course Description
ปรัชญาของการเป็นผู้ฝึกกีฬา ปัญหาที่ผู้ฝึกกีฬามักต้องเผชิญ หลักการทางวิทยาศาสตร์ของการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนักกีฬาบาสเกตบอล การทำสถิติ การรวบรวมข้อมูล การเล่นของทีมตัวเองและฝ่ายตรงข้าม การฝึกความชำนาญเฉพาะตำแหน่ง การเล่นเป็นทีมรุกและรับ การวางโปรแกรมการฝึกและแข่งขัน การวิเคราะห์กติกา การจัดการแข่งขันและเป็นกรรมการเจ้าหน้าที่ การจัดการเพื่อพัฒนากีฬาชนิดนี้ ศึกษาองค์กรกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่ระดับโลกจนถึงระดับท้องถิ่น

Coaching philosophy; problems and challenges; scientific principle of how to increase athletic performance; how to do statistics and collect game statistics for own team and the other team; techniques for specific positions including defense and offence; training and competition scheduling; how to organize a competition; rule analysis, refereeing and game officiating; strategies to improve basketball community; local and international basketball organizations

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29