เมนูหลัก

85531559Football II
กีฬาฟุตบอล 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:บุรพวิชา : 85511559
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  05 อังคาร13:00-15:50FSFSC401228W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย
สำรองให้:ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ปี 3 ขึ้นไป40-12-28
สอบกลางภาค: Lecture : 10 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร FSS ห้อง FSS601
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย
สอบปลายภาค: Lecture : 5 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร FSS ห้อง FSS601
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย
หมายเหตุ: รหัส 61 การจัดการและการสอนกีฬา (เลือกลงกลุ่มตัดสินกีฬา 1 วิชา)
Course Description
การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในฟุตบอล1 ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคล การเล่นเป็นทีม กติกา การตัดสินและสามารถเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้

To increase experience and skill from Soccer 1. This will take the student to understand the techniques, rules, team playing, officiating and organizing a competition

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29