เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงการขอสำเร็จการศึกษา (RE15)29 พ.ย. 2562 0:00 น.16 เม.ย. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงยื่นคำร้องขอขยายเวลาชำระเงิน เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ที่คณะที่นิสิตสังกัด30 พ.ย. 2562 0:00 น.27 ธ.ค. 2562 16:00 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน30 พ.ย. 2562 0:00 น.16 ธ.ค. 2562 16:30 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้20 ม.ค. 2563 0:00 น.24 ม.ค. 2563 16:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินการขอสำเร็จการศึกษา17 ก.พ. 2563 0:00 น.21 ก.พ. 2563 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )13 มี.ค. 2563 8:30 น.15 มี.ค. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 113 มี.ค. 2563 8:30 น.15 มี.ค. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 213 มี.ค. 2563 8:30 น.15 มี.ค. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 313 มี.ค. 2563 8:30 น.15 มี.ค. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 413 มี.ค. 2563 8:30 น.15 มี.ค. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ13 มี.ค. 2563 8:30 น.15 มี.ค. 2563 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )13 มี.ค. 2563 8:30 น.15 มี.ค. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา13 มี.ค. 2563 8:30 น.15 มี.ค. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา13 มี.ค. 2563 8:30 น.15 มี.ค. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา13 มี.ค. 2563 8:30 น.15 มี.ค. 2563 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า16 มี.ค. 2563 0:00 น.16 มี.ค. 2563 0:00 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับเพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า16 มี.ค. 2563 0:00 น.16 มี.ค. 2563 0:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา16 มี.ค. 2563 0:00 น.16 มี.ค. 2563 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง29 มี.ค. 2563 0:00 น.29 มี.ค. 2563 0:00 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ30 มี.ค. 2563 0:00 น.3 เม.ย. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB30 มี.ค. 2563 0:00 น.3 เม.ย. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกร ธ.ธนชาต ธ.กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ30 มี.ค. 2563 0:00 น.3 เม.ย. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์30 มี.ค. 2563 0:00 น.3 เม.ย. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป4 เม.ย. 2563 0:00 น.24 เม.ย. 2563 16:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า4 เม.ย. 2563 0:00 น.9 เม.ย. 2563 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า9 เม.ย. 2563 0:00 น.9 เม.ย. 2563 16:30 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ10 เม.ย. 2563 0:00 น.10 เม.ย. 2563 0:00 น.
  -  ยกเลิกรายวิชา โดยให้ลาพักการศึกษา22 เม.ย. 2563 0:00 น.22 เม.ย. 2563 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค11 พ.ค. 2563 0:00 น.16 พ.ค. 2563 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา17 พ.ค. 2563 0:00 น.17 พ.ค. 2563 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย28 พ.ค. 2563 0:00 น.28 พ.ค. 2563 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29