เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงการขอสำเร็จการศึกษา (RE15)24 ธ.ค. 2561 0:00 น.18 พ.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินการขอสำเร็จการศึกษา4 มี.ค. 2562 0:00 น.8 มี.ค. 2562 23:00 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )16 มี.ค. 2562 8:30 น.17 มี.ค. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 116 มี.ค. 2562 8:30 น.17 มี.ค. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 216 มี.ค. 2562 8:30 น.17 มี.ค. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 316 มี.ค. 2562 8:30 น.17 มี.ค. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 416 มี.ค. 2562 8:30 น.17 มี.ค. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ16 มี.ค. 2562 8:30 น.17 มี.ค. 2562 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า18 มี.ค. 2562 0:00 น.18 มี.ค. 2562 0:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา18 มี.ค. 2562 0:00 น.18 มี.ค. 2562 0:00 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )18 มี.ค. 2562 8:30 น.25 มี.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา18 มี.ค. 2562 8:30 น.25 มี.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา18 มี.ค. 2562 8:30 น.25 มี.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา18 มี.ค. 2562 8:30 น.25 มี.ค. 2562 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง25 มี.ค. 2562 0:00 น.25 มี.ค. 2562 0:00 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ1 เม.ย. 2562 0:00 น.5 เม.ย. 2562 23:00 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB1 เม.ย. 2562 0:00 น.5 เม.ย. 2562 23:00 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือที่เคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรหรือ ธ.ธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ1 เม.ย. 2562 0:00 น.5 เม.ย. 2562 23:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์1 เม.ย. 2562 0:00 น.5 เม.ย. 2562 23:00 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป6 เม.ย. 2562 0:00 น.26 เม.ย. 2562 23:59 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า7 เม.ย. 2562 0:00 น.11 เม.ย. 2562 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า11 เม.ย. 2562 0:00 น.11 เม.ย. 2562 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ12 เม.ย. 2562 0:00 น.12 เม.ย. 2562 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค13 พ.ค. 2562 0:00 น.18 พ.ค. 2562 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา19 พ.ค. 2562 0:00 น.19 พ.ค. 2562 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย30 พ.ค. 2562 0:00 น.30 พ.ค. 2562 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29