เมนูหลัก

จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
ภาคการศึกษาที่Summer12
วิทยาเขต : บางแสน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   2101011 : - - ป.ตรี 4 ปี หลักสูตร 491-176
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี พิเศษ
   2301001 : - - ป.ตรี ต่อเนื่อง 2 ปี (พิเศษ)2--
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
   2101010 : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล - ต่ำกว่า ป.ตรี หลักสูตร 51157-
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
   4001001 : การผดุงครรภ์ขั้นสูง - ป.โท (แผน ก) ปี 52--2
   4001076 : Nursing Science (International Program) Plan A - ป.โท ปี 497--
   4001077 : การบริหารการพยาบาล - ป.โท (แผน ก) ปี 494-1
   4001079 : การพยาบาลเด็ก - ป.โท (แผน ก) ปี 491-3
   4001082 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 4931-
   4001083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 49113
   4001088 : การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว - ป.โท (แผน ก.) ปี 4853-
   4001137 : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - ป.โท (แผน ก.) ปี 491--
   4001181 : การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - ป.โท (แผน ก.)1--
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
   4101077 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 492-1
   4101083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 49612
   4101084 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ศูนย์เรียนนครสวรรค์3--
   4101085 : การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 48411
   4101087 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์ เหมาจ่าย ปี 4929--
   4101137 : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 495--
   4101156 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์5--
   4101181 : การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 49452
   4101182 : การพยาบาลอาชีวอนามัย - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 461--
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ
   5001001 : พยาบาลศาสตร์ (Inter) - ป.เอก ปี 48-8-
วิทยาเขต : สถาบันสมทบ
ระดับการศึกษา : สถาบันสมทบ
   2101200 : - (สมทบ พยาบาล จันทบุรี) - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี--68
   2101201 : - (สมทบ พยาบาล ชลบุรี) - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ชลบุรี--93
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29